הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעת בורסה: סיכום חודש פברואר 2012 - מאת נורית דרור

הודעת בורסה: סיכום חודש פברואר 2012 - מאת נורית דרור

174111

סיכום חודש פברואר 2012:
ירידות שערים ומחזורים נמוכים במניות, גיוסי הון דלים במניות, והתגברות היצירות בקרנות האג"ח

נורית דרור – יחידת המחקר, המחלקה הכלכלית

 

• המסחר במניות בבורסה בתל-אביב, בפברואר, הסתכם בירידות שערים. בסיכום חודשי ירד מדד ת"א-25 בכ-3.5% וכעת הוא נמוך רק בכחצי אחוז מהרמה בה היה בתחילת השנה.
• במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים של עד כ-5%, מלבד מדד בלוטק-50 שעלה בכ-3%  והשלים עלייה של כ-8.5% מתחילת השנה. בלטו, מניות חברות הפיננסים ומניות חיפושי הנפט והגז עם ירידה חדה של כ-9% בפברואר, כאשר מדד ת"א-75 ירד בכחצי אחוז בלבד.
• המחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל בפברואר, נמוך במעט מהמחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-20%  מהמחזור הממוצע ברבעון האחרון של שנת 2011.
• בשוק המניות הראשוני בוצעו בשוק המקומי חמש הנפקות זכויות ושתי הנפקות לציבור, האחרונות על בסיס הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2011, במסגרתם גויסו כ-870 מיליון שקל. בלטו בהיקפן הנפקות שביצעו טאואר (באמצעות אג"ח להמרה) ואידיבי אחזקות בסך כ-300 מיליון שקל, כל אחת.
• חברת הביומד האמריקנית – פרוטליקס, גייסה החודש מהציבור בארה"ב כ-100 מיליון שקל.
• לקראת סוף החודש פרסמו 20 חברות תשקיפי מדף – האחרונים על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2011, המהווים מסגרת לגיוסי הון בשנתיים הקרובות.

 

• המסחר בשוק איגרות החוב, החודש, התאפיין במגמה מעורבת.
• איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד ואיגרות החוב הממשלתיות מסוג "גילון" עלו בכ-0.5%.
• איגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות, מסוג "שחר", וצמודות המדד ירדו החודש בכ-0.4% וכ-0.1%, בהתאמה.
• איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח, עלו החודש בכ-0.7% וזאת במקביל להתחזקות הדולר בכ-0.9% ביחס לשקל.
• המחזור היומי באיגרות חוב, בפברואר, הסתכם בכ-4 מיליארד שקל, גבוה מעט מהמחזור בחודש הקודם ומהמחזור הממוצע בשנת 2011.
• במק"מ נמשכת הירידה בפעילות, המאפיינת את המסחר בהן מאז ביטול הפטור ממס על השקעות זרים ביולי 2011, והמחזור היומי שהסתכם בכ-590 מיליון שקל ביום – היה נמוך בכ-10% לעומת החודש הקודם. ונמוך בכ-50% מהמחזור הממוצע בשנת 2011.
• הממשלה, שהגבירה את פעילותה בשוק האג"ח החל מחודש ספטמבר 2011, גייסה החודש בבורסה סכום של כ-7 מיליארד שקל, בדומה לחודש הקודם, כ-70% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-30% באמצעות אג"ח צמודות מדד. החודש, נרשמו פדיונות של קרן אג"ח ממשלתיות מסוג "שחר" בסך כ-1.3 מיליארד שקל. כלומר, סך הגיוס נטו הסתכם בכ-5.7 מיליארד שקל בפברואר ובכ-8.2 מיליארד שקל מתחילת השנה.
 
הסקטור העסקי גייס בפברואר כ-2.7 מיליארד שקל, בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח:
o כ-2 מיליארד שקל גויסו בשמונה הנפקות לציבור של אג"ח, מרביתן צמודות מדד. מרבית הסכום, כ-1.5 מיליארד שקל גויסו בהנפקת ענק ע"י פועלים הנפקות. בסיכום החודשיים הראשונים של 2012 בולטים הבנקים עם הנפקות בסך כ-4.8 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-70% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח, ע"י חברות, מתחילת השנה.
o כ-0.7 מיליארד שקל נוספים גויסו בעשר הקצאות פרטיות של אג"ח, כ-75% מהן צמודות מדד, והיתר באמצעות אג"ח לא צמודות בריבית קבועה.

 
(במיליוני שקלים) 2010 2011  1-2/2012
מחזור מסחר יומי ממוצע מניות 2,040 1,727 1,139
 אג"ח 3,268 3,771 3,889
גיוס הון בישראל  מניות (1) 12,776 5,092 992
 אג"ח לא ממשלתיות (2) 42,929 40,645 9,267

(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

 

• באופציות על מדד ת"א-25 נמשכת הירידה בפעילות, בדומה לשוק המניות, ונסחרו כ-220 אלף יחידות ביום בממוצע בפברואר, נמוך מעט לעומת החודש הקודם ונמוך בכ-40% מהמחזור הממוצע בשנת 2011.

• באופציות הדולריות, חרף התחזקות הדולר ביחס לשקל, לא נרשמה החודש עלייה בפעילות ונסחרו כ-33 אלף יחידות בממוצע ביום בפברואר, בדומה למחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2011.


 
• בשוק מוצרי המדדים הונפקו בפברואר ארבע תעודות סל חדשות. בין התעודות החדשות, לראשונה, שלוש תעודות על מדד ת"א נפט וגז שהושק באפריל 2011.
• כיום נסחרות 431 סדרות של מוצרי מדדים, בהן 261 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-170 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות.  
• מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים בשוק המניות, בפברואר, היווה כ-24% ממחזור המסחר במניות, בדומה לממוצע שנת 2011.
במוצרי מדדים בשוק האג"ח היווה המחזור כ-21% מהמחזור באג"ח לא ממשלתיות בפברואר, לעומת כ-18% בממוצע שנה קודמת.
• בפברואר צמצם הציבור את החזקותיו בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים בכ-0.6 מיליארד שקל, בדומה לחודש הקודם.

 

• בקרנות האג"ח התגברו היצירות נטו והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל בפברואר ובכ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות ענק בהיקף של כ-25 מיליארד שקל בכל שנת 2011.
• בקרנות הכספיות נמשכו הפדיונות והסתכמו בכ-500 מיליון שקל, נטו, בפברואר ובכ-0.9 מיליארד שקל מתחילת השנה. קרנות אלה בלטו עם יצירות בסך של כ-15.8 מיליארד שקל בסיכום שנת 2011.
• בקרנות המנייתיות נרשמו פדיונות נטו בסך כ-160 מיליון שקל בפברואר, ואילו בקרנות השקליות ובקרנות המשקיעות בחו"ל לא נרשמה החודש פעילות מהותית.
 

 
  פברואר 2012  1-2/2012
1. ערך שוק (מיליארדי שקלים)  
 א. מניות והמירים (ללא מוצרי מדדים) 612.5
 ב. איגרות חוב (ללא מוצרי מדדים)   760.8
 ג. מלווה קצר מועד 115.0
2. מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)  
 א. מניות והמירים (כולל מוצרי מדדים) 1,106 1,139
 ב. איגרות חוב (כולל מוצרי מדדים) 4,038 3,889
 ג. מלווה קצר מועד 592 626
3. נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות)  
 א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25 221 227
 ב. אופציות וחוזים על מט"ח 35 35
4. גיוס הון וחברות חדשות  
 א. מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה 0 0
 ב.  היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים)  
 ב.1. מניות והמירים*  916 1,095
                מזה: גיוס הון בישראל 813 992
 ב.2. איגרות חוב לא ממשלתיות* 2,751 9,267
                   מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים" 0 1,000
 ב.3. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו 7,026 14,079
 ב.4. איגרות חוב ממשלתיות נטו 5,738 8,231
5. שינוי נומינלי במדדי שערים  
 א. ת"א-25 (3.4%) (0.4%)
 ב. ת"א-100
 (2.3%) 1.2%
 ג. "יתר" (5.1%) 0.0%
 ד. בלוטק-50 (תל-טק עד מרץ 2011) 3.1% 8.3%
 ה. איגרות-חוב ממשלתיות (0.2%) 0.7%
 ו.  תל-בונד 60 0.3% 2.0%
6. מספר חברות שמניותיהן רשומות 579
7. גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים) 871 2,178
 א. קרנות מניות  (159) (175)
 ב. קרנות אג"ח  1,105 1,947
 ג. קרנות שקליות 20 705
 ד. קרנות כספיות (516) (919)
 ה. קרנות חו"ל 392 603
 ו. קרנות שונות 29 17

* כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ומוצרי מדדים.

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>
סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.