הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> מסחר בבורסה >> הודעות בורסה לעיתונות

הודעות בורסה לעיתונות

                                                                                                                                                                                                                     

עליות שערים ומחזורים במניות, גיוסים ערים בשוק איגרות החוב

והתמתנות היצירות בקרנות האג"ח – בספטמבר 2010

 

עליות שערים, בכל המדדים המובילים, נרשמו בבורסה בתל אביב בחודש ספטמבר, בדומה למגמה הכלל-עולמית.

מדד ת"א-25, שעלה החודש בכ-8%, גבוה כעת בכ-7% בהשוואה לרמה בתחילת השנה וקרוב מאוד למחיר השיא שנרשם ב-6 באפריל 2010. עליות שערים בשיעור דומה, של כ-9%-7%, נרשמו בכל המדדים המובילים, כאשר בולט מדד היתר עם עלייה של כ-20% מתחילת השנה בזכות מניות הנפט הכלולות בו. יצוין כי חברות ושותפויות הנפט עלו באופן חד בשיעור של כ-50% מתחילת 2010.

 

המסחר בשוק איגרות החוב בספטמבר, בשונה משוק המניות, התאפיין במגמה מעורבת. איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד, הכלולות במדד תל-בונד 40, עלו החודש בכ-0.2% והן בולטות עם עלייה של כ-10% מתחילת השנה, איגרות החוב הממשלתיות לא-צמודות מסוג "גילון" נותרו ללא שינוי לאחר עלייה של כ-1% בלבד מתחילת 2010, ואילו ירידות בולטות של       כ-1.3% אפיינו החודש את איגרות החוב הלא-ממשלתיות שקליות הכלולות במדד תל-בונד שקלי וצמודות המט"ח.

 

בספטמבר עלה המחזור היומי במניות והסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וזאת לאחר מחזור של כ-1.5 מיליארד שקל בלבד בחודשיים הקודמים. באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-265 אלף יחידות ביום, בדומה לחודשיים הקודמים.

עלייה בפעילות אפיינה גם את המסחר באופציות על האירו, כאשר ב-21 בספטמבר נסחרו כ-40,560 יחידות – מחזור הגבוה     בכ-12% מהשיא הקודם שנרשם בדצמבר 2007. המחזור היומי במק"מ רשם אף הוא שיא והסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל - גבוה בכ-50% מהמחזור הממוצע השנה.

 

החודש נרשמה פעילות דלה בשוק המניות הראשוני וגויסו כ-130 מיליון שקל בלבד:

·         כ-95 מיליון שקל גויסו בשלוש הנפקות זכויות ושתי הנפקות לציבור. מתוכם, כ-56 מיליון שקל גויסו בהנפקה ראשונית של חברת צים שיווק, מפעילת רשת המרכולים "כמעט חינם".

·         כ-35 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות.

סך גיוס ההון בשוק המניות, בהנפקות והקצאות פרטיות, מגיע לכ-8.2 מיליארד שקל מתחילת השנה, לעומת כ-6.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.

 

ב-6 בספטמבר החל המסחר בתל-אביב במניות חברת הביומד האמריקאית פרוטליקס. המניה נסחרת גם בבורסת  ה-AMEX והיא הגדולה ביותר מבין 51 חברות הביומד הנסחרות בתל-אביב. מניות החברה יתווספו למדדי ת"א-100, תל-טק 15 וביומד ב-10 באוקטובר, במסגרת "המסלול המהיר" לצירוף מניה דואלית.

 

בשוק מוצרי המדדים התווספה בספטמבר תעודת סל חדשה אחת על מדד מניות בחו"ל. כיום נסחרות 410 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות – 278 תעודות סל על מדדי מניות בארץ או בחו"ל, 101 תעודות סל על מדדי אג"ח, ו-31 תעודות סחורה ואחר. 66 מהתעודות הן מורכבות, 53 מהתעודות הן תעודות בחסר ו-27 הן אופציות כיסוי.

מחזור  המסחר  היומי  במוצרי  המדדים, בספטמבר 2010, היווה כ-12% ממחזור המסחר במניות וכ-18% ממחזור המסחר באג"ח חברות, לעומת כ- 20% וכ-22% בהתאמה, אשתקד.

 

הממשלה גייסה בספטמבר בבורסה, סכום של כ-4.5 מיליארד שקל, לעומת כ-4 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשיים הקודמים, כ-75% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-25% באמצעות אג"ח צמודות מדד. במקביל, לא נרשמו החודש פדיונות של קרן אג"ח בסכום מהותי. לפיכך, סך הגיוס נטו הסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל בספטמבר, לאחר פדיונות נטו בסך של כ-2.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.

 

נתונים עיקריים

(במיליוני שקלים)

 

2008

2009

1-9/2010

מחזור מסחר יומי ממוצע

מניות

1,964

1,705

2,032

 

אג"ח

4,020

4,082

3,172

גיוס הון בישראל

מניות (1)

6,230

6,542

8,195

 

אג"ח לא ממשלתיות (2)

23,354

36,458

33,467

(1)       כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.

(2)       כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

 

                               


הסקטור העסקי הגביר את פעילותו בשוק האג"ח וגייס בספטמבר כ-6.3 מיליארד שקל, באמצעות 17 הנפקות לציבור, ובסיכום מתחילת השנה גייס כ-33.5 מיליארד שקל, לעומת כ-36.5 מיליארד שקל בכל שנת 2009.

כ-3.5 מיליארד שקל גויסו החודש באמצעות אג"ח לא-צמודות, מרביתן נושאות ריבית קבועה, והשאר באמצעות אג"ח צמודות מדד.

בלטו בגודלן החודש הנפקות שביצעו הבנקים לאומי מימון ופועלים הנפקות, בסך של כ-1.7 מיליארד שקל כל אחד. יצוין כי הנפקות הסקטור הבנקאי מהוות כ-40% מסך הנפקות אג"ח, לציבור, מתחילת השנה.

כ-40 מיליון שקל גויסו החודש בהנפקה ראשונית, ע"י חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות באמצעות אג"ח צמודות מדד.

 

בספטמבר, התמתנו היצירות בקרנות האג"ח והסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל, לעומת כ-7.5 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים יחד. בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה עם יצירות בהיקף של כ-12 מיליארד שקל. בקרנות הכספיות נרשמו החודש יצירות בסכום דומה לאחר יצירות בהיקף של כ- 2.8 מיליארד שקל מתחילת השנה. בקרנות המשקיעות בחו"ל ובקרנות המנייתיות נרשמו יצירות בסך כ-0.2 מיליארד שקל, בכל סוג, וסך היצירות בהן מתחילת השנה מגיע לכ-1.4 וכ-0.5 מיליארד שקל, בהתאמה ואילו בקרנות השקליות נרשמו גם החודש פדיונות, בסך כ-0.3 מיליארד שקל, לאחר פדיונות בהיקף של כ-2.1 מיליארד שקל מתחילת 2010.

 

 

ספטמבר 2010

1-9/2010

1.

ערך שוק (מיליארדי שקלים)

 

 

 

א. מניות והמירים (ללא מוצרי מדדים)

752.1

 

ב. איגרות חוב (ללא מוצרי מדדים) 

701.3

 

ג. מלווה קצר מועד

131.8

2.

מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)

 

 

 

א. מניות והמירים (כולל מוצרי מדדים)

1,870

2,032

 

ב. איגרות חוב (כולל מוצרי מדדים)

3,459

3,172

 

ג. מלווה קצר מועד

1,616

1,093

3.

נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות)

 

 

 

א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25

266

294

 

ב. אופציות וחוזים על מט"ח

35

35

4.

גיוס הון וחברות חדשות

 

 

 

א. מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה

2

17

 

ב. מספר הנפקות לציבור

 

 

 

 ב.1. מניות והמירים

5

74

 

 ב.2. איגרות חוב לא ממשלתיות (ללא מוסדיים)

17

113

 

ג.  היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים)

 

 

 

ג.1. מניות והמירים*

133

8,680

 

               מזה: גיוס הון בישראל

133

8,195

 

ג.2. איגרות חוב לא ממשלתיות*

6,253

33,467

 

                  מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים"

7

2,359

 

ג.3. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו

4,498

39,626

 

ג.4. איגרות חוב ממשלתיות נטו

4,482

1,591

5.

שינוי נומינלי במדדי שערים

 

 

 

א. ת"א-25

8.0%

7.1%

 

ב. ת"א-100

7.9%

6.0%

 

ג. "יתר"

5.9%

20.1%

 

ד. תל-טק 15

9.2%

0.1%

 

ה. איגרות-חוב ממשלתיות

0.7%-

6.3%

 

ו.  תל-בונד 60

0.1%

9.9%

6.

מספר חברות שמניותיהן רשומות

612

7.

גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים)

1,981

14,938

 

א. קרנות מניות

255

494

 

ב. קרנות אג"ח

906

11,792

 

ג. קרנות שקליות

266-

2,429-

 

ד. קרנות כספיות

936

3,680

 

ה. קרנות חו"ל

158

1,352

 

ו. קרנות שונות

8-

49

         

נורית דרור

יחידת המחקר

     * כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ומוצרי מדדים.

גבעות יהש

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.