הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> מסחר בבורסה >> הודועת בורסה לעיתונות - סיכום ינואר 2012

הודועת בורסה לעיתונות - סיכום ינואר 2012

173474

סיכום חודש ינואר 2012:

עליות שערים במניות ובאג"ח, מחזורים נמוכים וגיוסי הון דלים במניות, הנפקות ענק באג"ח, ויצירות בקרנות האג"ח

 

נורית דרור – יחידת המחקר, המחלקה הכלכלית

 

 

·       המסחר במניות בבורסה בתל-אביב, בינואר, התאפיין בתנודתיות והסתכם בעליות שערים. בסיכום חודשי עלה מדד ת"א-25 בכ-3%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.

·       במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש עליות שערים של כ-5%-3%. בלטו, מניות חיפושי הנפט והגז עם עלייה של כ-11.5% בינואר, לאחר ירידה של כ-6% בשנת 2011, ומניות הבנקים שעלו בכ-8.5% לאחר צניחה של כ-35% אשתקד.

·       המחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל בינואר, נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע ברבעון האחרון אשתקד.

·       בשוק המניות הראשוני נמשכת האטה, שהחריפה ברבעון האחרון של שנת 2011, וגויסו כ-65 מיליון שקל בלבד בשלוש הנפקות לציבור ושלוש הנפקות זכויות, וכ-56 מיליון שקל נוספים גויסו באמצעות חמש הקצאות פרטיות.

כ-58 מיליון שקל נוספים הוזרמו לשותפות הנפט וגז הזדמנות ישראלית בגין מימוש סופי של כתבי אופציה ליחידות השתתפות.

 

·       המסחר בשוק איגרות החוב, החודש, התאפיין בעליות שערים.

·       איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד עלו בכ-2.5% לאחר ירידה בשיעור דומה בשנת 2011, ואילו איגרות החוב הממשלתיות עלו בכ-1.2% לאחר עלייה של כ-4.5% אשתקד.

·       איגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות, לסוגיהן, עלו החודש בכ-0.7% לאחר עלייה של כ-5% בשנת 2011.

·       איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח, עלו החודש בכ-1.7% וזאת חרף החלשות הדולר בכ-2.3% ביחס לשקל, במקביל. יצוין כי איגרות חוב אלה בלטו עם עלייה של כ-8% בסיכום שנת 2011.

·       המחזור היומי באיגרות חוב, בינואר, הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2011.

·       במק"מ נמשכת הירידה בפעילות, המאפיינת את המסחר בהן מאז ביטול הפטור ממס על השקעות זרים ביולי 2011, והמחזור היומי שהסתכם בכ-655 מיליון שקל ביום – היה נמוך בכ-10% לעומת החודש הקודם. ונמוך בכ-45% מהמחזור הממוצע בשנת 2011.

·       הממשלה, שהגבירה את פעילותה בשוק האג"ח החל מחודש ספטמבר 2011, גייסה החודש בבורסה סכום של כ-7.1 מיליארד שקל, כ-77% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח לא צמודות וכ-23% באמצעות אג"ח צמודות מדד. יצוין כי כ-460 מיליון שקל גויסו בהנפקה ראשונה של אג"ח לטווח של 30 שנה. החודש, נרשמו פדיונות ענק של קרן אג"ח ממשלתיות מסוג "שחר" בסך כ-4.6 מיליארד שקל. כלומר, סך הגיוס נטו הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל בינואר.

החודש חידשה הממשלה, לאחר הפסקה בת שנתיים, את הנפקות האג"ח בארה"ב וגייסה כ-1.5 מיליארד דולר באמצעות אג"ח דולריות ל-10.5 שנים.

·       הסקטור העסקי גייס בינואר כ-6.5 מיליארד שקל, בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח:

o        כ-4.8 מיליארד שקל גויסו בשמונה הנפקות לציבור של אג"ח, כ-60% מהן צמודות מדד וכ-40% לא צמודות בריבית קבועה. מרבית הסכום, כ-4.3 מיליארד שקל גויסו בשלוש הנפקות ענק: לאומי מימון בלטה עם הנפקה בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל ואחריה מכתשים-אגן ובנק מזרחי טפחות, שגייסו כ-1 ו-0.9 מיליארד שקל, בהתאמה.

o        כ-0.7 מיליארד שקל נוספים גויסו בעשר הקצאות פרטיות של אג"ח, מרביתן צמודות מדד, למשקיעים מוסדיים. כ-226 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י גזית גלוב, באמצעות אג"ח צמודות מדד למשקיעים מוסדיים.

o        כ-1.0 מיליארד שקל גויסו ע"י החברות הלא-בורסאיות -  נתיבי הגז ולראשונה ע"י מגדל ביטוח הון, באמצעות אג"ח למשקעים מוסדיים (ב"רצף מוסדיים").

 

(במיליוני שקלים)

2010

2011

1/2012

מחזור מסחר יומי ממוצע

מניות

2,040

1,727

1,166

 

אג"ח

3,268

3,771

3,765

גיוס הון בישראל

מניות (1)

12,776

5,092

179

 

אג"ח לא ממשלתיות (2)

42,929

40,645

6,516

 

(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.

(2) - כולל אג"ח חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

 

שוק הנגזרים

 

·       באופציות על מדד ת"א-25 חלה ירידה בפעילות, בדומה לשוק המניות, ונסחרו כ-233 אלף יחידות ביום בממוצע בינואר, מחזור הנמוך בכ-35% מהמחזור הממוצע בשנת 2011.

 

·       באופציות הדולריות, חרף החלשות הדולר ביחס לשקל, לא נרשמה החודש עלייה בפעילות ונסחרו כ-32 אלף יחידות בממוצע ביום בינואר, בדומה למחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2011.

 

 

מוצרי מדדים

·       בשוק מוצרי המדדים לא הונפקו בינואר תעודות חדשות, אך נמחקו מהמסחר חמש תעודות.

·       כיום נסחרות 427 סדרות של מוצרי מדדים, בהן 257 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-170 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות.            

·       מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים בשוק המניות, בינואר, היווה כ-22% ממחזור המסחר במניות, בדומה לממוצע שנת 2011.

במוצרי מדדים בשוק האג"ח היווה המחזור כ-20% מהמחזור באג"ח לא ממשלתיות בינואר, לעומת כ-18% בממוצע שנה קודמת.

·       בינואר צמצם הציבור את החזקותיו בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים בכ-0.7 מיליארד שקל.

·       שווי החזקות הציבור בכל תעודות הסל מגיע לכ-49 מיליארד שקל בסוף ינואר, בדומה לשווי בסוף שנת 2011.

 

·       בקרנות האג"ח, נבלמו הפדיונות שאפיינו אותן ממרץ אשתקד, ונרשמו יצירות נטו בסך כ-840 מיליון שקל בינואר, לאחר פדיונות ענק בהיקף של כ-25 מיליארד שקל בכל שנת 2011.

·         בקרנות הכספיות התמתנו הפדיונות והסתכמו בכ-400 מיליון שקל, נטו, בינואר וזאת לאחר פדיונות ענק בסך כ-2.3 מיליארד שקל בחודש הקודם. קרנות אלה בלטו עם יצירות בסך של כ-15.8 מיליארד שקל בסיכום שנת 2011.

·       בקרנות השקליות נרשמו יצירות נטו בסך של כ-0.7 מיליארד שקל בינואר, בדומה לחודשיים האחרונים ולאחר יצירות בסך כ-2.3 מיליארד שקל בכל שנת 2011.

·       בקרנות המשקיעות בחו"ל נרשמו החודש יצירות נטו בסך כ-210 מיליון שקל ואילו בקרנות המנייתיות לא נרשמה פעילות מהותית.


 

נתונים עיקריים - פירוט

 

 

ינואר 2012

1-12/2011

1.

ערך שוק (מיליארדי שקלים)

 

 

 

א. מניות והמירים (ללא מוצרי מדדים)

628.0

600.1

 

ב. איגרות חוב (ללא מוצרי מדדים) 

755.5

737.4

 

ג. מלווה קצר מועד

114.6

122.5

2.

מחזורי מסחר יומי ממוצע (מיליוני שקלים)

 

 

 

א. מניות והמירים (כולל מוצרי מדדים)

1,166

1,727

 

ב. איגרות חוב (כולל מוצרי מדדים)

3,765

3,771

 

ג. מלווה קצר מועד

655

1,175

3.

נגזרים ממוצע יומי (באלפי יחידות)

 

 

 

א. אופציות וחוזים על מדד ת"א-25

233

357

 

ב. אופציות וחוזים על מט"ח

35

45

4.

גיוס הון וחברות חדשות

 

 

 

א. מספר "חברות מניות חדשות" בבורסה

0

11

 

ב.  היקף ההנפקות וההקצאות (מיליוני שקלים)

 

 

 

ב.1. מניות והמירים*

179

6,584

 

               מזה: גיוס הון בישראל

179

5,092

 

ב.2. איגרות חוב לא ממשלתיות*

6,516

40,645

 

                  מזה: איגרות חוב נ.ש.ר ו"רצף מוסדיים"

1,000

5,744

 

ב.3. איגרות חוב ממשלתיות ברוטו

7,053

64,596

 

ב.4. איגרות חוב ממשלתיות נטו

2,493

3,080

5.

שינוי נומינלי במדדי שערים

 

 

 

א. ת"א-25

3.1%

(18.2%)

 

ב. ת"א-100

 

3.6%

(20.1%)

 

ג. "יתר"

5.4%

(23.1%)

 

ד. בלוטק-50 (תל-טק עד מרץ 2011)

5.1%

(9.4%)

 

ה. איגרות-חוב ממשלתיות

0.9%

5.0%

 

ו.  תל-בונד 60

1.7%

(0.3%)

6.

מספר חברות שמניותיהן רשומות

583

593

7.

גיוס נטו בקרנות נאמנות (מיליוני שקלים)

1,307

(10,615)

 

א. קרנות מניות

(16)

(2,409)

 

ב. קרנות אג"ח

842

(25,067)

 

ג. קרנות שקליות

685

2,292

 

ד. קרנות כספיות

(403)

15,763

 

ה. קרנות חו"ל

211

(735)

 

ו. קרנות שונות

(12)

(459)

         

 

* כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ומוצרי מדדים.

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.