הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעת בורסה 22.4.2012 - מאת יובל צוק

הודעת בורסה 22.4.2012 - מאת יובל צוק

 

ירידה בסכומי הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2011

יובל צוק

בשנת 2011 חלה ירידה בסך הדיבידנדים, אשר חולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א, בהשוואה לשנה הקודמת. בשנה זו חולקו דיבידנדים בסך של כ-24 מיליארד שקל, לעומת כ-27.4 מיליארד שקל בשנת  2010.

 

עיקר הירידה נובע מקיטון של כ-3 מיליארד שקל בסכומי הדיבידנד שחילקו שלוש חברות התקשורת הגדולות – בזק, פרטנר וסלקום; מקיטון של כ-1.7 מיליארד שקל בסך הדיבידנד שחילקו הקונצרנים קבוצת דלק, דיסקונט השקעות ואי.די.בי. אחזקות; וכן מדיבידנדים מיוחדים חד-פעמיים שחולקו בשנת 2010 ע"י הבנק הבינלאומי ואלון רבוע כחול (כ-800 מיליון שקל כל אחת).

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת הסתכמה בשנת 2011 בכ-3.4%, לעומת כ-3.6% אשתקד – קיטון הנובע מירידה בסך תשלומי הדיבידנד בשיעור של כ-13%, בקיזוז ירידה של כ-8% בשווי השוק הממוצע של החברות הבורסאיות בשנת 2011 לעומת שנת 2010.

 

למרות הקיטון בדיבידנד, מספר החברות שחילקו לא השתנה - 211 חברות – שהן כ-37% ממספר החברות הבורסאיות.

 

שווי השוק המצרפי של החברות שחילקו מהווה כ-77% מסך השווי הכולל של החברות הבורסאיות, בהשוואה לכ-70% בשנת 2010.

 

השוואת תשואת הדיבידנד בתל-אביב(1) לזו שבבורסות גדולות בעולם(2) מראה כי התשואה בתל אביב גבוהה מאלו של מדד 500 S&P (2.2%), טוקיו (2.5%), שנחאי (2.2%) וגרמניה (2.3%); ונמוכה מאלו של ספרד (7.6%), טייוואן (5.7%) ואוסלו (5%).

 

כמו כן, נמצא כי בשנת 2011 עלה מספרן של החברות במדד ת"א-100 שחילקו דיבידנד, אך ירד חלקם של הדיבידנדים שחולקו על ידם מסך הדיבידנדים. 58 מבין חברות המדד בסוף 2011 חילקו כ-21 מיליארד שקל, שהיוו כ-90% מסך הדיבידנדים, לעומת 54 חברות המדד בסוף שנת 2010 שחילקו כ-26 מיליארד שקל,  שהיוו כ-94% מסך הדיבידנדים.

 

לוח 1: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד 2005- 2011

 

 

2005*

2006*

2007*

2008*

 

2009**

2010**

2011**

מספר חברות שחילקו

210

222

245

227

 

179

212

211

משקל החברות המחלקות (לפי שווי שוק)

79%

76%

78%

85%

 

67%

70%

77%

סך הדיבידנד (מיליארדי שקלים)

14.6

19.7

25.6

22.6

 

17.1

27.4

23.9

תשואת דיבידנד

3.4%

3.6%

3.8%

4.0%

 

3.1%

3.6%

3.4%

שווי שוק שנתי ממוצע של החברות (מיליארדי שקלים)

440

555

684

573

 

555

760

692

 

*      נתוני השנים 2008-2005 חושבו לפי מועד ההכרזה על הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.

**    נתוני השנים 2011-2009 חושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) בהשוואה הבינלאומית, תשואת הדיבידנד בתל אביב חושבה לפי שווי שוק בסוף השנה, כפי שמקובל בסטטיסטיקות של  הפדרציה של הבורסות, והסתכמה בכ-4.0%.

 

(2) WORLD FEDERATION OF EXCHANGES, ANNUAL REPORT AND STATISTICS, 2011


גרף 1: חלוקת דיבידנד לפי רבעונים (במיליארדי שקלים)(1)

 

הודעת בורסה מאת יובל צוק

 

(1)   בשנים 2007-2008 מחושב לפי מועד ההכרזה על דיבידנד, בשנים 2009-2011 לפי מועד תשלום הדיבידנד.

 

 

הממצאים העיקריים:

·                     17 חברות, אשר מניותיהן היו כלולות במדד ת"א-25 בסוף השנה, חילקו בשנת 2011 כ-15.4 מיליארד שקל, לעומת 16 מחברות המדד אשתקד שחילקו כ-18.3 מיליארד שקל בשנת 2010 (ראה לוח 2). תשואת הדיבידנד של מניות המדד ב-2011 מסתכמת בכ-3.3%, לעומת כ-3.5% בשנה הקודמת.

 

·                     58 חברות במדד ת"א-100 (בסוף השנה) חילקו בשנת 2011 כ-21.4 מיליארד שקל, לעומת 54 מחברות המדד אשתקד שחילקו כ-25.7 מיליארד שקל בשנת 2010. תשואת הדיבידנד של מניות המדד ב-2011 מסתכמת בכ-3.5%, לעומת כ-3.8% בשנה הקודמת.

 

·                     בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים עומדת בדומה לאשתקד כימיקלים לישראל, אשר שילמה בשנת 2011 דיבידנד מדי רבעון בסך כולל של כ-4.1 מיליארד שקל. סכום זה מהווה כ-70% מהרווח הנקי, והינו בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה. תשואת הדיבידנד של החברה הסתכמה בכ-7%.

 

·                     במקום השני ניצבת בזק, אשר חילקה דיבידנדים בסך כ-3.2 מיליארד שקל. מיליארד שקל חולקו כדיבידנד מיוחד (מתוך סכום של 3 מיליארד שקל, שאושר לחברה לחלק כדיבידנד מיוחד מעבר לרווחי החברה בשנים 2011-2013, אשר נועדו לסייע למימון הרכישה הממונפת של החברה באפריל 2010), ויתרת הדיבידנד, כ-2.2 מיליארד שקל, חולקה כדיבידנד שוטף, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לשלם מדי כחצי שנה 100% מהרווח החצי שנתי. תשואת הדיבידנד של בזק (13.3%) היא הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-25, וגם בניכוי הדיבידנד המיוחד הסתכמה תשואת הדיבידנד ביותר מ-9%.

 

·                     במקום השלישי נמצאת טבע, אשר סך הדיבידנדים שחילקה הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל. יש לציין כי לאחר שהגדילה בשנת 2011 את שיעור הדיבידנד הרבעוני למניה מ-70 אגורות ל-80 אגורות, הודיעה החברה כי היא מגדילה את הדיבידנד למניה בשנת 2012 ל-1 שקל. תשואת הדיבידנד של טבע הסתכמה בכ-2%.

 

·                     סך הדיבידנד שחולק ע"י הבנקים הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, מתוכם 900 מיליון שקל שולמו ע"י בנק לאומי (הנמצא במקום הרביעי). בנק הפועלים חילק כ-270 מיליון שקל באישור המפקח על הבנקים, אף שהיה מנוע מלחלק דיבידנד עד שנת 2012, עקב הפסדי שנת 2008.

 

·                     במקומות החמישי והשישי ניצבות חברות התקשורת הסלולרית, סלקום ופרטנר. שתי החברות נאלצו להקטין את גובה תשלומי הדיבידנד בגלל הירידה ברווחיותן, עקב הרפורמות והשינויים הרגולטורים שעובר שוק הסלולר ובשל הגברת התחרות בענף. סלקום חילקה מדי רבעון 95% מהרווח הנקי, ואילו הנהלת פרטנר החליטה לראשונה להקפיא מטעמי זהירות חלוקת דיבידנד בגין הרבעון השני. שתי החברות פרסמו בתחילת שנת 2012 אזהרת רווח טרם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2011.

 

·                     36 חברות, בדומה לאשתקד, חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון שקל ומעלה.

 

·                     סך הדיבידנד שחולק ע"י חברות קבוצת אי.די.בי. הסתכם בכ-3.2 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-4.6 מיליארד שקל בשנת 2010, וכ-5.9 מיליארד שקל בשנת 2009. הירידה החדה בתשלומי הדיבידנדים נובעת בעיקר מההפסדים הכבדים שרשמה הקבוצה, שנבעו מירידת הערך החדה בשווי מניות קרדיט סוויס המוחזקות ע"י כור, ומהירידה בסך הדיבידנדים שחילקה סלקום.

 

·                     תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 שייכות לחברות קבוצת אי.די.בי.- נכסים ובנין (22.9%) וכלל תעשיות (20.6%). תשואת דיבידנד גבוהה נוספת רשמה אורמת (13.9%), שחילקה דיבידנד גבוה חד-פעמי  בשל הצורך של בעלי השליטה לפרוע אשראי.

 

·                     תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר בשנת 2011 שייכת בדומה לאשתקד לענף המסחר והשירותים – 7.3%, אשר הושגה שוב בזכות הדיבידנדים שחילקו חברות התקשורת בזק, פרטנר וסלקום. תשואות דיבידנד גבוהות יחסית נרשמו גם בענף הנדל"ן (4.9%) ובענף ההשקעות (4.0%).

 

·                    תשואת הדיבידנד של 35 החברות, שמניותיהן היו כלולות בסוף שנת 2011 במדד התל-דיב, הסתכמה בכ-6.7%, כמעט כפליים מתשואת הדיבידנד של כלל החברות הבורסאיות.

 

מתודולוגיה

 

הנתונים בסקירה זו החל משנת 2009 נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד, והם כוללים דיבידנדים אשר שולמו במהלך אותן שנים. לעומת זאת, הנתונים עד כולל שנת 2008 כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו במהלך כל שנה.

 

הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בעין שחולקו: בשנת 2011 – חלוקת מניות קרדן ייזום ע"י קרדן אן.וי. בסך כ-95 מיליון שקל; בשנת 2010 – חלוקת מניות אלון חיפושי גז ע"י דור אלון בסך כ-19 מיליון שקל; ובשנת 2009 – חלוקת מניות אלקטרה נדל"ן ע"י אלקטרה בסך כ-900 מיליון שקל, וחלוקת מניות דלק נדל"ן ע"י קבוצת דלק בסך כ-171 מיליון שקל.

 

כמו כן, הנתונים לא כוללים 6 חברות שחילקו דיבידנד בסך כ-91 מיליון ₪, אך מניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך השנה.

 

תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.

תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה בעת החלוקה.

 


לוח 2:  הדיבידנדים ששילמו חברות מדד ת"א-25

(במיליוני ש"ח)

 

שם החברה

סכום הדיבידנד

2010

תשואת דיבידנד

2010

סכום הדיבידנד

2011

תשואת דיבידנד

2011

כיל

3,813

6.4%

4,085

7.0%

בזק

3,733

13.9%

3,155

13.3%

טבע

2,507

1.4%

2,877

2.0%

לאומי

500

1.9%

900

3.6%

סלקום

1,327

11.6%

826

8.6%

פרטנר

2,613

20.4%

650

8.0%

דלק קבוצה

1,143

11.1%

505

6.1%

פז נפט

250

4.2%

450

8.0%

אסם

150

2.6%

300

4.8%

גזית גלוב

204

3.9%

298

4.8%

פועלים

0

---

270

1.2%

עזריאלי קבוצה

0

---

240

2.0%

חברה לישראל

0

---

239

0.7%

אלביט מערכות

230

2.7%

220

3.1%

שטראוס

200

3.5%

200

3.2%

מזרחי טפחות

200

2.7%

120

1.4%

פריגו

89

0.4%

95

0.3%

בזן

277

5.0%

0

---

ישראמקו יהש

0

---

0

---

אבנר יהש

0

---

0

---

נייס

0

---

0

---

דלק קידוחים יהש

0

---

0

---

הוט

0

 

0

---

דיסקונט

0

---

0

---

מלאנוקס

0

---

0

---

סה"כ ת"א-25

17,235

3.4%

15,430

3.3%

מספר חברות שחילקו

15

 

17

 

 

ת"א-75

6,595

4.6%

5,952

4.5%

מספר חברות שחילקו

39

 

41

 

 

סה"כ ת"א-100

23,830

3.7%

21,382

3.5%

מספר חברות שחילקו

54

 

58

 


·                     הנתונים בטבלה לשנים 2010 ו-2011 הינם לפי הרכב המדדים ב-14.12.2011.

·                     תשואת הדיבידנד הממוצעת עבור המדדים מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת וסוף שנה.

·                     תשואת הדיבידנד של כל חברה מחושבת לפי מחיר המניה במועד החלוקה.

·                     תשואות הדיבידנד של מדדי ת"א-25, ת"א-75 ות"א-100 לשנת 2010, לפי הרכבי המדדים בסוף 2010, הסתכמו ב-3.5%, 4.8% ו-3.8%, בהתאמה.

 

 

 

 

לוח 3:  השוואה ענפית של חלוקת דיבידנד בשנים 2011-2010

(במיליוני ש"ח)

 

 

 

 

2010

2011

ענף

מספר חברות שחילקו

סכום דיבידנד

תשואת דיבידנד ענפית

מספר חברות בענף

מספר חברות שחילקו

משקל החברות המחלקות (לפי שווי שוק)

סכום דיבידנד

תשואת דיבידנד ענפית

בנקים

6

1,601

2.1%

10

6

78%

1,341

2.1%

ביטוח

4

639

2.8%

6

4

86%

456

2.2%

מסחר ושירותים

72

11,255

10.3%

137

69

76%

6,947

7.3%

נדל"ן

34

1,543

2.2%

123

43

76%

3,287

4.9%

תעשיה

71

8,329

2.3%

185

60

86%

9,036

2.7%

השקעה ואחזקות

25

3,999

5.0%

97

28

78%

2,775

4.0%

חיפושי נפט וגז

0

0

0.0%

20

1

1%

10

0.03%

סה"כ

212

27,366

3.6%

578

211

77%

23,852

3.4%

 

תגיות: הודעת בורסה, מאיה בורסה, יובל צוק 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>
סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.