הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעות בורסה >> הודעה לעיתונות 4.6.2013

הודעה לעיתונות 4.6.2013

כ"ו בסיוון תשע"ג                                                                                                                                                                                    4 יוני, 2013 

 

הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את דוח הביניים ליו"ר רשות ניירות ערך: ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות הי-טק שיירשמו למסחר, הטבות מס, והקמת קרנות הון סיכון במבנה של קרנות נאמנות

 

יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "ישנה חשיבות רבה בהשארת מרכז פעילותן של חברות הטכנולוגיה בישראל, בשל תרומתן המשמעותית לצמיחה המשקית וליצירת מקומות עבודה במשק. יישום ההמלצות מהווה נדבך חשוב במפת הדרכים של הרשות לפיתוח שוק ההון והבורסה, והן יסירו חסמים וייצרו תמריצים, ויש בהן כדי לחולל שינוי של ממש בהפיכת הבורסה המקומית ושוק ההון הישראלי למוקד משיכה לחברות בתחום המחקר והפיתוח"

 

אסתר לבנון, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך: "הוועדה היא שלב נוסף במימוש החזון להפוך את הבורסה בתל-אביב למרכז הייטק בזירה המקומית והבינלאומית"

 

הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח הגישה היום את דוח הביניים ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר. מסקנות הוועדה כוללות שורה של המלצות שנועדו לקדם פתרונות אפשריים למימון חברות הי-טק באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב וזאת באמצעות עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות הי-טק גדולות יחסית, עידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות ועידוד והקמה של שותפויות מחקר ופיתוח נסחרות אשר ישקיעו ויתמכו במספר חברות הי-טק ובמיזמים בשלבים מוקדמים. בנוסף, הועדה ממליצה על אימוץ פתרונות מימון חוץ בורסאיים. 

 

פרופ' שמואל האוזר אשר הקים את הועדה בספטמבר האחרון, מינה את עו"ד שריה אורגד, יועמ"ש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, וגב' חני שטרית בך, סמנכ"ל ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך בתל אביב לעמוד בראשה. הועדה היא ועדה בין-משרדית, הכוללת בכירים ברשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אגף התקציבים ואגף שוק ההון במשרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה ורשות המסים. המלצות הועדה כוללות הקלות בתחומי אחריותם של כל הגופים השותפים בה.

 

במסגרת המלצותיה, אשר גובשו לאחר עשרות דיונים ופגישות עם גורמים שונים הפועלים בענפי הטכנולוגיה והביומד, ממליצה הועדה על מספר צעדים שצפויים להביא לבורסה בתל-אביב  "חברות מטרה": חברות הי-טק ששווי השוק שלהן 250 מיליון ש"ח או שהיקף מכירותיהן השנתי הוא 80 מיליון ש"ח, ומעוניינות לגייס הון בהיקף משמעותי. 

 

על מנת לעודד הנפקה בבורסה של חברות הי-טק אלה, ממליצה הועדה, בין היתר, כי הבורסה תיצור רשימה חדשה, "טק עילית", בה ייכללו מניותיהן של חברות ההי-טק החדשות לצד חברות הייטק נסחרות, בעלות שווי שוק של 400 מיליון ש"ח. הבורסה תיצור מדד על רשימה זו. במסגרת ההקלות וההטבות שיינתנו לחברות המטרה החדשות יותאמו דרישות הגילוי השוטף שלהן  לרבות פטור ממילוי דרישות ה-ISOX, מתן אפשרות לעריכת דוחות כספיים גם לפי כללי החשבונאות האמריקאים ומתן אפשרות להגיש את כל הדיווחים בשפה האנגלית; יינתנו הקלות בממשל התאגידי לפרק זמן מוגבל ממועד הפיכת חברת המטרה לחברה ציבורית; תינתן הטבת מס למשקיעים אשר ירכשו מניות של חברת מחקר ופיתוח במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור ובמסגרת הנפקה חוזרת, כך שההשקעה תקוזז מריווחי ההון; 

 

כדי להבטיח חשיפה של חברות אלה, תקדם הבורסה את ביצוע התכנית לאנליזה בלתי תלויה במסגרתה יסוקרו חברות ציבוריות הפועלות בתחום הביומד;

 

כמו כן, הועדה ממליצה לאפשר הקמה של קרנות הון סיכון נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות, כאשר אלה יוכלו להשקיע עד 30% מהסכום אותו יגייסו מן הציבור, בניירות ערך של חברות הי-טק, ישראליות, אשר אינן נסחרות בבורסה כלשהי, ו70% בחברות הי-טק ישראליות הנסחרות בארץ. קרנות אלה תהיינה פטורות ממס על הכנסותיהן, ובעלי היחידות בהן יהיו חייבים במס במועד מימוש היחידות בקרן או בעת חלוקת רווחים. בכדי לאפשר את היישום בפועל של מודל זה, ממליצה הועדה כי קופות גמל יוכלו להחזיק עד 75% מאמצעי השליטה בקרנות (כהגדרתם בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה), וזאת בשונה מהמגבלה הקיימת היום העומדת על שיעור של 50%.

 

הועדה ממליצה גם על שני פתרונות מימון חוץ בורסאיים אשר יתאימו למיזמי הי-טק צעירים שאינם בשלים להירשם בבורסה. כך, ממליצה הועדה על מתן אפשרות לגיוס הון באמצעות מנגנון ה-Crowd funding (שימוש באינטרנט על מנת לגייס סכומי כסף קטנים ממספר גדול של משקיעים מקרב הציבור) ומועדוני משקיעים מתוחכמים.    

 

במסגרת דוח הביניים פונה הועדה לציבור הרחב על מנת לקבל את הצעותיו והערותיו, טרם תפרסם הועדה את הדוח הסופי. 

 

לאחר קבלת דוח הביניים של הועדה, הודה יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, לחברי הועדה על עבודתם היסודית ואמר כי "ישנה חשיבות רבה בהשארת מרכז פעילותן של חברות הטכנולוגיה בישראל, בשל תרומתן המשמעותית לצמיחה המשקית וליצירת מקומות עבודה במשק. יישום ההמלצות מהווה נדבך חשוב במפת הדרכים של הרשות לפיתוח שוק ההון והבורסה, והן יסירו חסמים וייצרו תמריצים, ויש בהן כדי לחולל שינוי של ממש בהפיכת הבורסה המקומית ושוק ההון הישראלי למוקד משיכה לחברות בתחום המחקר והפיתוח".

 

עוד אמר האוזר "אין ספק, כי קיים היום צורך בנקיטת צעדים בכדי לסייע לחברות מחקר ופיתוח ישראליות לגייס הון, בין אם באמצעות הנפקה ראשונה לציבור בבורסה בתל אביב, בין אם על ידי גיוסי הון לקרנות הון סיכון סחירות או שותפויות מחקר ופיתוח אשר ישקיעו בעצמן בחברות ההי-טק, ובין אם באמצעות מנגנונים אשר יאפשרו פתרונות מימון חוץ בורסאיים. המלצות הועדה יסייעו ביצירת זמינות לגיוס הון בבורסה בת"א ויכללו מעטפת כוללת של תיקוני חקיקה והתאמות רגולטוריות בשורה של תחומים ובהם יצירת תמריצי מס וערבויות מדינה". 

 

בתום דבריו אמר "אני מצר מאוד על ההחלטה של מלאנקוס להימחק מהבורסה. כולנו מבינים שזה לא נובע מרגולציה עודפת, שהרי מלאנוקס פטורה מחובות הדיווח על פי הרגולציה המקומית. לחברות מהסוג הזה יש יתרונות כלכליים, חשיפה למשקיעים נוספים, תוספת לערך כלכלי ועוד. לדעתי, לא פחות חשוב מכך, אני סבור שיש חשיבות לחברות מהסוג של מלאנוקס להיות רשומות למסחר בבורסה בתל אביב גם מטעמים "ציוניים". חברות מסוג זה יש בהן כדי להעצים את מקומה של הבורסה בתל אביב ולתרום לצמיחה הכלכלית בישראל".

 

אסתר לבנון, מנכ"ל הבורסה, ציינה כי הבורסה פועלת מזה מספר שנים להפיכתה למרכז הייטק בזירה המקומית והבינלאומית. ״ אני מודה לרשות ניירות ערך ולכל הגורמים שהשתתפו בוועדה, על ההירתמות למשימה להפיכתה של הבורסה לחלופה אטרקטיבית לגיוס הון לחברות ההיי-טק. לוועדה תפקיד חשוב ובכוונתנו לעשות ככל שיידרש על מנת להביא ליישום המלצותיה". 

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.