הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעות בורסה >> הודעת בורסה 7.4.201

הודעת בורסה 7.4.201

 

7 באפריל, 2013

184675

מחיקה מרצון של חברות מהבורסה בשנים 2012-2010

בעיקר: מיזוג עם חברות בינ"ל ו"השטחת פירמידות"

 

קובי אברמוב ונורית דרור, יחידת המחקר

 

א.     עיקר הממצאים

בשנים  2010- 2012  נמחקו מרצון מהמסחר בבורסה בתל-אביב 64 חברות, ובנוסף נמחקו 36 חברות עקב אי עמידה בכללי השימור, או בעקבות כניסתן להסדר, או פירוק.

מאמר זה  יעסוק רק בחברות שנמחקו מרצון. בדיקה של אופי החברות שנמחקו מרצון בשלוש השנים האחרונות (כמפורט בלוח 1 ) מורה כי:

·         10 מהחברות שנמחקו, מוזגו בחברות בינלאומיות כחלק ממגמה ארוכת מועד של רכש חברות ישראליות על ידי גורמים בינלאומיים, שאינה קשורה למצב בבורסה בת"א.

·         28 חברות נמחקו כחלק מ"השטחת הפירמידות" ומיזוג חברות קטנות עם בינוניות וגדולות, התפתחות התורמת לשיפור הפיזור והסחירות של המניות ומשרתת את התפיסות החדשות בנושאי ממשל תאגידי והחלשת הריכוזיות.

·         20 החברות הנותרות, נכללו ערב מחיקתן ברשימות השימור או דלי הסחירות.

·         6 חברות דואליות, שמניותיהן נסחרו בתל-אביב ובארה"ב, מחקו את מניותיהן מהמסחר בתל-אביב. חמש מהן חברות קטנות ובעלות שווי החזקות ציבור נמוך, והשישית היא "וריפון", חברה אמריקאית גדולה שרכשה בזמנו את "ליפמן" הישראלית.


 

לוח 1: התפלגות החברות שנמחקו מרצון בשנים 2012-2010

 

מס' חברות

שנמחקו

שווי שוק ערב הפתיחה בהליכי המחיקה (1)

שווי החזקות הציבור ערב הפתיחה בהליכי המחיקה (1)

מיליוני שקלים

חברות שמוזגו בחברות בינלאומיות

10

16,658

7,670

חברות בנות של חברה בורסאית

28

9,839

2,106

חברות דלות סחירות וברשימת השימור

20

1,717

246

חברות דואליות

6

6,451

6,130

סה"כ חברות שנמחקו מרצון

64

34,665

16,152

משקל הנמחקות מסך החברות הבורסאיות

12%

6%

4%

(1)                   שווי שוק בסוף הרבעון האחרון שקדם למחיקת מניות החברה.

 

בשנים האחרונות פקדה האטה את כלכלת העולם וישראל, ובעקבות כשלי שוק שהתגלו במשבר 2008 הוגברה הרגולציה על החברות ועל הגופים המוסדיים. בישראל נוספה ציפייה ליישום המלצות ועדת הריכוזיות, שאושרו ע"י הממשלה באפריל 2012.  

הגורמים למחיקות, והשפעת המחיקות על שוק ההון הישראלי, הם שונים בשלוש הקבוצות שהוצגו בלוח 1 ולהלן תוצג תמונה מפורטת יותר שלהן.

 

ב.     פירוט הממצאים

 

1.       חברות שמוזגו בחברות בינלאומיות

10 מהחברות שנמחקו בשלוש השנים האחרונות מוזגו בתאגידים בינלאומיים גדולים כחלק ממגמה ארוכת מועד של רכש חברות ישראליות מענינות. במקרים אלה מדובר בדרך כלל ב"הפסד" לבורסה, שכן מניות חברות אלה, היו סחירות ורובן אף נכללו במדדי המניות העיקריים. אך, במקרים אלה ברור שלא השפל בשוק ההון, וגם לא הרגולציה הישראלית גרמו למחיקתן. זו תוצאה של תהליכים גלובליים שהביאו ברכה לבעלי המניות של החברות שנרכשו וגם אם לא לשוק ההון.

 

שש מהחברות בקבוצה זו הן חברות גדולות, בראשן מכתשים-אגן, יצואנית חומרי הדברה שמוזגה בחברתChina Chemical  באוקטובר 2011 והיא גם הגדולה מכל החברות שמניותיהן נמחקו בשנים האחרונות - שווי שוק של כ-8.8 מיליארד שקל ערב המחיקה. יש לציין שמניות החברה התאפיינו בסחירות גבוהה והן נכללו במדד ת"א-25.

השנייה בגודלה היא חברת התקשורת הוט, שווי שוק בסך כ-2.2 מיליארד שקל ערב המחיקה, גם היא נכללה במדד ת"א-25.  החברה מוזגה  בחברה בבעלות בעל השליטה פטריק דרהי בדצמבר  2012, כשלוש שנים לאחר שהחל בהשתלטות עליה.  

יתר ארבע החברות בקבוצה הן חברות בינוניות בגודלן עם שווי שוק בטווח שבין 300 ל-500 מיליון שקל כ"א.

 

חמש מהחברות בקבוצה זו הן חברות  היי-טק דואליות שנסחרו בישראל ובחו"ל – 3 חברות מחשבים ו-2 חברות אלקטרוניקה -  שבעקבות המיזוג נמחקו מניותיהן מהמסחר בת"א ומהמסחר בנאסד"ק.

 

2.      חברות בנות של חברות בורסאיות – "השטחת פירמידות"

בקבוצה זו נכללות 28 חברות המהוות כמחצית מסך החברות שנמחקו מרצון בשנים
2012-2010. השווי המצרפי של  החברות בקבוצה זו, ערב מחיקתן, הגיע לכ-10 מיליארד שקל.

24 חברות מתוכן נמחקו באמצעות הצעת רכש מלאה או מיזוג תמורת מזומן  ו-4 חברות נמחקו בהליך של מיזוג תמורת מניות.

ריבוי המיזוגים ורכישת חברות בורסאיות ע"י חברות האם הינם בדרך כלל תוצאה מבורכת של השינויים בתועלת ובעלות של שימור הפירמידות מצד אחד, ושל הקלות היחסית בביצוע הצעות רכש בתקופות שפל, מצד שני.

החברות שנמחקו נבלעו בחברות האם הבורסאיות, ומכאן שמחיקתן לא פגעה בכיסוי הבורסאי. יתרה מכך, היא תרמה להשטחת הפירמידות כפי שהומלץ ע"י הועדה לבדיקת הריכוזיות.

גם בארבעה המקרים הנותרים, מיזוג שתי חברות בורסאיות באמצעות הקצאת מניות, יש השלכות בורסאיות חיוביות בדמות הגדלת החזקות הציבור והגדלת הסחירות במניות החברה הממוזגת.

 

"השטחת" הפירמידות בלטה בקבוצות הבורסאיות הבאות:

·         קבוצת "עזריאלי" שמחקה את החברות  גרנית וטמבור.

·         קבוצת "אי.די.בי" שמחקה את החברות  נטויז'ן, כלל פיננסים וסטרלינג.

·         קבוצת "נטו" שמחקה את החברות  ויליגר, טיבון ויל וביכורי שדה.

·         קבוצת "אלעזרא" שמחקה את החברות הכשרה החזקות ביטוח והכשרה חברה לביטוח.

·         קבוצת "דלק" שמחקה את החברות  גדות ביוכימיה וקמור מוטורס.

·         קבוצת "אלביט מערכות" שמחקה את החברות  אזימוט טכנולוגיות ואיי.טי.אל.

·         קבוצת "עופר" שמיזגה את בריטיש לתוך "מליסרון" לאחר רכישתה.

·         קבוצת "פישמן" שמחקה את דרבן.

 

ראוי לציין ש-14 מהחברות בקבוצה זו היו ערב מחיקתן ברשימת השימור או ברשימת דלי הסחירות, כך שמחיקתן מן הרישום למסחר הביאה לשתי תוצאות חיוביות - השטחת הפירמידות וגם מחיקת חברות לא-סחירות.

 

3.      חברות דלות סחירות וברשימת השימור

בקבוצה זו 20 חברות ששווי החזקות הציבור בהן ערב המחיקה נמוך מ-50 מיליון שקל. שווי השוק המצרפי של כל  החברות בקבוצה זו  ערב המחיקה הגיע לכ-1.9 מיליארד שקל בלבד, והוא מהווה כ-0.3% בלבד משווי החברות שנסחרו בסוף שנת 2012.

בקבוצה זו כלולות 7 חברות שמניותיהן נסחרו במסגרת רשימת השימור ערב המחיקה, והצעת הרכש נועדה למנוע את מחיקתן בתום שנתיים תוך השארת הציבור עם החזקת מניות לא סחירות.

עוד כלולות בקבוצה זו 12 חברות שמניותיהן נסחרו במסגרת רשימת המניות דלות הסחירות, או שהעברתן לרשימה נמנעה עקב מינוי עושה שוק למניות.

מחזור המסחר היומי בכל אחת מחברות אלה היה זעום -ברובן לא יותר מאלפי שקלים בודדים, ובמיעוטן בכמה עשרות אלפי שקלים. שיעור החזקות הציבור במרביתן היה נמוך מ-20% ושוויו המצטבר היה כ-250 מיליון ש"ח בלבד.

 

4.      חברות דואליות

בקבוצה זו 6 חברות, כאשר הבולטת בגודלה היא החברה האמריקנית "וריפון" ששווי השוק שלה ערב המחיקה הגיע לכ-6.1 מיליארד שקל ומניותיה נכללו במדד ת"א-25.  החברה נרשמה למסחר בתל-אביב בנובמבר 2006 בעקבות רכישת "ליפמן" ומחקה את מניותיה מהמסחר בת"א ביולי 2010. מחיקת החברה בוצעה לא בהשפעת הרגולציה שאינה חלה עליה מעצם היותה חברה זרה, לא בהשפעת יציאת משקיעים זרים, וגם לא בגלל מצב שוק ההון בארץ.

 

חמש החברות האחרות בקבוצה הן חברות קטנות, ששווי החזקות הציבור במניותיהן נמוך. ביניהן – "ג'קדה" ו"מטאלינק" – חברות שאיבדו את ההקלות בדיווח כחברה דואלית בעקבות מחיקתן ע"י בורסת נאסד"ק והעברתן למסחר ב-OTC, ואילו לא נמחקו מת"א היו חייבות להתחיל לדווח במקביל גם לפי החקיקה הישראלית (בנוסף לאמריקאית). חברות אלה הן גם הקטנות בקבוצה זו, עם שווי החזקות הציבור נמוך מ-50 מיליון שקל ערב המחיקה.


 

ג.      סיכום הממצאים

א.          שוק ההון הישראלי אכן "הפסיד" מרכש 10 חברות ישראליות, רובן גדולות ובינוניות, על ידי גופים בינלאומיים. אולם בעידן השווקים הגלובליים וליברליזם כלכלי אין דרך ואין צורך למנוע רכש כזה, מה גם שהוא נעשה לטובת בעלי המניות של החברות הנרכשות.


ניתן אולי להתנחם בעובדה כי הרכש מצביע על מגמה ארוכת מועד של ביקוש לתוצרים המשובחים של המשק הישראלי: חברות, מוצרים ומוחות. בכל מקרה, למצב שוק ההון והרגולציה בישראל אין השלכה של ממש על המחיקות של חברות אלה, המהוות את עיקר שווי המניות שנמחקו.

 

ב.      שוק ההון הישראלי לא "הפסיד" מהשטחת הפירמידות ומיזוגים של חברות, שהביאו למחיקת 28 חברות. יתכן אף שהשוק השתפר – בסחירות ובממשל התאגידי – בעקבות המחיקות. הכתובת לפירמידות הייתה על הקיר מזה מספר שנים והיא זהרה עם אימוץ המלצת ועדת הריכוזיות על ידי הממשלה באפריל 2012. מצב השוק השפיע על המגמה בכך שהקל לבצע את הצעות הרכש והגברת הרגולציה, בעקבות המשבר, הקטינה את "התועלות" שהפיקו הגופים השולטים בפירמידות.

 

ג.       הקבוצה הגדולה של חברות שנמחקו מרצון היו חברות דלות סחירות ודלות פיזור (חלקן נמחקו בתהליך השטחת פירמידות). רוב רובן של חברות אלה היו "ציבוריות" רק במובן הפורמלי, שכן פיזור מניותיהן בקרב הציבור היה דל מאוד וכך גם סחירותן. החזקות הציבור בכל אחת מהן בממוצע הייתה כ-12 מיליון ש"ח בלבד. בחברות כאלה יתרונות הרישום בבורסה אינם גבוהים ויתכן שהמחירים הזולים של המניות והגברת הרגולציה גם הם היטו את הכף בכיוון מחיקה מרצון.

 

ד.      בקבוצת הדואליות שמחקו את מניותיהן מהמסחר בתל-אביב בלבד, רק "וריפון" הינה משמעותית כאשר חמש האחרות הינן חברות קטנות. מחיקתה לא קשורה לסוגיות כלכליות ישראליות. "וריפון" דומה לקבוצת החברות בסעיף קטן א' לעיל, וחמש הקטנות דומות לאלה שבקבוצה ג' לעיל.

 

 


 

 

לוח 2: רשימת החברות שנמחקו מרצון בשנים 2010 -2012

 

שם החברה

החברה הרוכשת

תאריך מחיקה

שווי שוק

שווי החז' ציבור

 % שיעור החז' ציבור

פרטים נוספים

 

חברות שמוזגו בחברות בינלאומיות

 

 

 

 

 

 

1

מ.א. תעשיות

China Chem.

19.10.2011

8,835

4,648

52.6

מיזוג

 

2

הוט

פטריק דרהי

30.12.2012

2,185

526

24.1

מיזוג

 

3

פאנדטק

GTCR

4.12.2011

1,282

493

38.4

מיזוג

 

4

נס טכנולוג'יס 

CVCI

23.10.2011

1,101

754

68.5

מיזוג

 

5

שמיר אופטיקה 

ESSILOR

6.7.2011

835

240

28.8

מיזוג

 

6

רדויז'ן 

AVAYA

6.6.2012

804

424

52.8

מיזוג

 

7

סולבר

CHS

16.2.2012

486

153

31.5

מיזוג

 

8

סטארלימס 

ABBOTT

6.6.2010

435

221

50.8

מיזוג

 

9

אופיר אופטרוניקה

Newport Corp.

9.10.2011

372

136

36.7

מיזוג

 

10

ויסוניק

Tyco

12.12.2011

324

74

22.9

מיזוג

 

 

סה"כ

 

 

16,658

7,670

46.0

 

 

 

 

 

 

חברות בנות של חברות בורסאיות

 

 

 

1

בריטיש ישראל

מליסרון

28.3.2012

2,155

612

28.4

מיזוג (מניות+מזומן)

   

2

נטוויז'ן

סלקום

4.9.2011

1,488

474

31.9

מיזוג (מזומן)

   

3

דרבן

כלכלית ירושלים

8.2.2011

1,199

137

11.4

מיזוג (מניות)

   

4

ישיר איי.די.איי

ביטוח ישיר

10.5.2010

622

60

9.6

הצעת רכש

   

5

גרנית

קבוצת עזריאלי

10.10.2012

618

154

25.0

הצעת רכש

   

6

שלמה החזקות

טוביאס ניהול

28.12.2010

579

125

21.6

מיזוג (מזומן)

   

7

טמבור

גרנית הכרמל

3.6.2012

315

50

16.0

הצעת רכש

   

8

כלל פיננסים

כלל עסקי ביטוח

23.1.2011

282

52

18.4

הצעת רכש

   

9

נגב

אפריקה ישראל

5.2.2012

281

28

10.0

הצעת רכש

   

10

הכשרה חב לבטוח

אלעזרא החזקות

24.3.2011

243

24

10.0

הצעת רכש

   

11

ביכורי השדה

נטו

26.7.2012

224

37

16.3

מיזוג (מזומן)

   

12

קמור מוטורס

דלק מוטורס

8.12.2011

222

36

16.0

הצעת רכש

 

 

13

אזימוט טכנולוגיות 

אלביט מערכות

12.5.2010

190

46

24.4

מיזוג (מזומן)

   

14

אפקון טכנולוגיות

אפקון החזקות

24.6.2012

182

19

10.7

הצעת רכש

   

15

אייטיאל

אלביט מערכות

14.2.2011

157

19

12.1

הצעת רכש

   

16

מאקפל

מנופים פיננסים

26.12.2010

152

29

19.2

הצעת רכש

   

17

וואלה

בזק

15.4.2012

137

38

27.8

הצעת רכש

   

18

ניסקו פרוייקטים

ניסקו השקעות

19.2.2012

134

9

7.0

הצעת רכש

   

19

גאון אגרו

גאון אחזקות

15.9.2010

128

20

16.0

הצעת רכש

   

20

פאנגאיה ישראל

פאנגאיה נדל"ן

22.6.2010

121

53

43.3

הצעת רכש

   

21

ויליגר

נטו מלינדה

1.3.2012

108

20

18.9

מיזוג (מניות)

   

22

אוסיף השקעות

ישרס

20.11.2011

80

23

29.1

מיזוג (מניות)

   

23

טיבון-ויל

נטו מלינדה

1.3.2012

80

17

21.1

מיזוג (מניות)

   

24

הכשרה החז

אלעזרא החזקות

28.8.2011

58

6

10.5

הצעת רכש

   

25

ורדינון טקסטיל

נעמן פורצלן

17.3.2011

42

5

11.3

הצעת רכש

   

26

גדות ביוכימיה

דלק השקעות

21.9.2011

18

2

10.1

הצעת רכש

   

27

טסקום

וואן תוכנה

19.2.2012

15

7

50.9

מיזוג (מזומן)

   

28

סטרלינג

אלרון ואר די סי

15.5.2012

9

2

17.0

מיזוג (מזומן)

   

 

סה"כ

 

 

9,839

2,106

21.4

 

 

 

 

שם החברה

החברה הרוכשת

תאריך מחיקה

שווי שוק

שווי החז' ציבור

 % שיעור החז' ציבור

פרטים נוספים

 

 

חברות דלות סחירות וברשימת השימור

 

 

 

 

   

1

מיני ליין

אלייד,ניופאן

9.10.2011

207

23

11.2

דלי סחירות - עושי שוק

   

2

מאגרי בניה

החברה עצמה

10.2.2011

165

17

10.3

שימור

   

3

גירון פיתוח

דסטיני אחזקות

19.9.2010

157

16

10.0

דלי סחירות

   

4

ארלדן

אחי נאמנות ואחרים

22.11.2011

155

43

27.6

     

5

סולקון

פורטיסימו

8.7.2012

149

21

14.3

דלי סחירות

   

6

נביעות

החברה למשקאות

7.3.2012

133

14

10.7

שימור

   

7

דנשר

דנשר אחזקות

20.12.2012

99

10

10.2

שימור

   

8

מתמ

החברה עצמה

19.12.2010

97

10

10.1

שימור

   

9

ישראלום

ברונפמן פישר

18.4.2010

93

15

15.9

דלי סחירות - עושי שוק

   

10

ראשטוב

שחף צוקר ייעודית

28.12.2011

83

13

15.6

דלי סחירות

   

11

אלעד אירופה

תשובה

26.12.2012

80

12

15.0

     

12

חסון

חסון מרדכי ושלום

12.12.2011

65

10

15.5

דלי סחירות - עושי שוק

   

13

אדומים

תן אחזקות

19.6.2012

46

7

15.5

דלי סחירות - עושי שוק

   

14

אלול תמארינד

קבוצת אלול

30.11.2011

40

7

17.2

דלי סחירות

   

15

ולפמן

החברה עצמה

30.12.2011

34

5

15.7

דלי סחירות - עושי שוק

   

16

פיתקית

בליויס ופישמן

28.12.2011

30

7

22.8

דלי סחירות - עושי שוק

   

17

קינג

החברה עצמה

22.1.2012

26

5

18.4

דלי סחירות - עושי שוק

   

18

אריקום

א.ה. יעד

2.7.2012

23

6

27.4

שימור

   

29

פינרוס

אומים ניהול ויעוץ

31.1.2012

19

2

12.6

שימור

   

20

אןאםסי

יונייטד קינג

15.6.2011

15

2

16.6

שימור

   

 

סה"כ

 

 

1,717

246

14.3

 

 

 

חברות דואליות

 

 

 

מקום מסחר בארה"ב

 

 

1

וריפון (חברה אמריקאית)

15.7.2010

6,143

5,947

96.8

NYSE

 

 

2

מגל מערכות

 

1.12.2011

135

79

58.9

NASDAQ

 

 

3

מאינד סי.טי.אי

 

7.2.2010

66

44

67.6

NASDAQ

 

 

4

פוינטר 

 

17.4.2012

57

27

47.7

Small Cap

 

 

5

ג'קדה

 

9.10.2011

34

22

65.9

OTC

 

 

6

מטאלינק

 

14.6.2010

16

9

60.3

OTC

 

 

 

סה"כ

 

 

6,451

6,130

95.0

 

 

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.