הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעות בורסה >> הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2013 - יובל צוק, יחידת המחקר של הבורסה

הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2013 - יובל צוק, יחידת המחקר של הבורסה

עלייה לעומת 2012: 35% מהחברות חילקו דיבידנד ב-2013 טבע בראש רשימת המחלקות – שילמה דיבידנדים בסך של כ-4.3 מיליארד שקל הפועלים, הבינלאומי ומזרחי טפחות חזרו לחלק דיבידנדים

 

יובל צוק, יחידת המחקר

 

בשנת 2013 חלה עלייה בסך הדיבידנד שחולק ובמספר החברות המחלקות, זאת לאחר ירידה חדה בשנת 2012.

 

סך הדיבידנדים שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א  הסתכם בשנת 2013 בכ-18.7 מיליארד שקל, לעומת חלוקה של כ-18.0 מיליארד שקל בשנת 2012.

 

מספר החברות המחלקות דיבידנדים עלה מ-156 חברות בשנת 2012 ל-177 חברות בשנת 2013, כך ששיעור המחלקות עלה מכ-29% ממספר החברות הבורסאיות בסוף 2012 לכ-35% ממספרן בסוף 2013.

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2013 הסתכמה בכ-2.9%, לעומת כ-3.0% אשתקד. הקיטון בתשואה נובע מגידול בשווי השוק הממוצע של החברות הבורסאיות בשנת 2013 של כ-9% לעומת השווי הממוצע בשנת 2012, בעוד סך הדיבידנד שחולק גדל בכ-3.5% בלבד.

 

שווי השוק של החברות שחילקו דיבידנד מהווה כ-71% משווי שוק המניות בסוף שנת 2013, בהשוואה לכ-64% בשנת 2012.

 

54 חברות מבין החברות שמניותיהן נסחרו עד סוף שנת 2013 במדד ת"א-100 חילקו כ-16 מיליארד שקל שהם כ-86% מסך הדיבידנדים, זאת לעומת 44 מחברות המדד שחילקו סכום דומה בשנה הקודמת שהיווה כ-90% מסך הדיבידנדים שחולקו אשתקד.

 

לוח 1: נתונים עיקריים על חלוקת דיבידנד 2007- 2013

 

 

2007*

2008*

 

2009**

2010**

2011**

2012**

2013**

מספר חברות שחילקו

245

227

 

179

212

211

156

177

משקל החברות המחלקות (לפי שווי שוק)

78%

85%

 

67%

70%

77%

64%

71%

סך הדיבידנד (מיליארדי שקלים)

25.6

22.6

 

17.1

27.4

23.9

18.0

18.7

תשואת דיבידנד

3.8%

4.0%

 

3.1%

3.6%

3.4%

3.0%

2.9%

שווי שוק שנתי ממוצע של החברות (מיליארדי שקלים)

684

573

 

555

760

692

594

649

 

*      נתוני השנים 2008-2007 חושבו לפי מועד ההכרזה על הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.

**    נתוני השנים 2013-2009 חושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים. 


תרשים 1: חלוקת דיבידנד לפי רבעונים (במיליארדי שקלים)

 

 

 

 

הממצאים העיקריים:

 

·          טבע עלתה לראש רשימת מחלקות הדיבידנדים, כאשר סך הדיבידנדים הרבעוניים שחילקה בשנת 2013 הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד בשנת 2012. החברה המשיכה להגדיל את שיעור הדיבידנד הרבעוני למניה, כפי שעשתה בשנים האחרונות,  ותשואת הדיבידנד עלתה מכ-2% וכ-2.5% בשנים 2011 ו-2012, בהתאמה, לכ-3.2% בשנת 2013. בעקבות הגידול בתשואה נכנסה מניית טבע למדד תל-דיב החל ממרץ 2014.

 

·               בזק ניצבת במקום השני לאחר שחילקה דיבידנדים בסך כ-2.8 מיליארד שקל, מתוכם דיבידנד מיוחד בסך של 1 מיליארד שקל (מתוך סך של 3 מיליארד שקל שאושרו לחלוקה מיוחדת בשנים 2011-2013). היתרה שולמה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה לשלם מדי כחצי שנה דיבידנד בשיעור של 100% מהרווח החצי שנתי. תשואת הדיבידנד של בזק, כ-21%, הינה הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-25 והשנייה בגובהה מבין חברות מדד ת"א-100.

 

·             כימיקלים לישראל שבשנתיים הקודמות עמדה בראש הרשימה ירדה השנה למקום השלישי בעקבות ירידה חדה בסך הדיבידנדים ששילמה, מכ-4 מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים הקודמות לכ-2.3 מיליארד שקל בשנת 2013. הירידה ברווחיות החברה הביאה לקיטון בסכומי הדיבידנד ששולמו מדי רבעון בעקבות מדיניות החברה לחלק דיבידנד בשיעור של עד 70% מהרווח הנקי. תשואת הדיבידנד של החברה הסתכמה בכ-5.5% לעומת כ-7.2% בשנה הקודמת, ירידה שהתמתנה הודות לצניחת המניה בכ-32% בשנת 2013.

 

·                     קבוצת דלק שילמה 530 מיליון שקל כדיבידנד השנה וטיפסה למקום הרביעי. דיבידנדים אלו שולמו מיתרת הרווחים הגבוהה של החברה, שנובעת בין השאר ממימוש מניות החברה המוחזקת דלק US בארה"ב, ומתקבולי דיבידנד מחברות הקבוצה; החברה המוחזקת דלק רכב ממוקמת במקום החמישי ברשימה (כ-450 מיליון שקל) וחברת הבת הפניקס במקום השביעי (325 מיליון שקל).

·                     שלושה מתוך חמשת הבנקים הגדולים חילקו דיבידנד לבעלי מניותיהם בשנת 2013, זאת לאחר שבשנת 2012 אף בנק לא חילק דיבידנד:

פועלים, שלא חילק דיבידנד מאז יולי 2011, עדכן את מדיניות הדיבידנד שלו ביולי 2013 וקבע כי הבנק יחלק עד 30% מהרווח הנקי מפעולות רגילות והחל לחלק דיבידנד רבעוני, כ-277 מיליון שקל בשנת 2013;

הבנק הבינלאומי, שלא שילם דיבידנד מאז ספטמבר 2010, חילק בשנת 2013 דיבידנד בסך 200 מיליון שקל;

מזרחי טפחות, שלא שילם דיבידנד מאז אפריל 2011, קבע באוגוסט 2013 מדיניות דיבידנד בהתאם להחלטתו לאמץ יעד ליחס הון ליבה שלא יפחת מ-9% וחילק 75 מיליון שקל.

 

·                     דיבידנדים בולטים נוספים שייכים לחברות הפיננסיות: מגדל ביטוח, שהשליטה בה הועברה בעסקת רכישה ממונפת לידי שלמה אליהו בסוף אוקטובר 2012, חילקה דיבידנד גבוה יחסית בסך 400 מיליון שקל; הראל השקעות (308 מיליון שקל); ומיטב דש אשר כחלק מעסקת המיזוג של דש איפקס עם בית ההשקעות מיטב חילקה ערב המיזוג כ-262 מיליון שקל.

 

·                     נייס, שמעולם לא חילקה דיבידנדים, אימצה לראשונה בשנת 2013 תכנית לחלוקת דיבידנד בשיעור קבוע למניה מדי רבעון, והחלה לחלק סך השווה לכ-35 מיליון שקל ברבעון.

 

·                     חברות הסלולר סלקום ופרטנר חדלו כמעט לחלוטין מחלוקת דיבידנדים לאור הירידה החדה ברווחיותן. פרטנר ששילמה דיבידנד בפעם האחרונה בספטמבר 2012 והודיעה מיד אחר כך על ביטול מדיניות הדיבידנד שלה, לא חילקה מאז דיבידנד. סלקום חילקה בשנת 2013 דיבידנד צנוע יחסית בסך של כ-85 מיליון שקל.

 

·                     תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 שייכות למיטב דש (כ-54%) ובזק (כ-21%) המוזכרות לעיל, וכן לגולף (כ-14%).

·                     תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת לענף השירותים הפיננסיים בזכות הדיבידנדים שחילקו בתי ההשקעות, והיא הסתכמה בכ-17%. תשואת דיבידנד ענפית גבוהה (כ-12%) נרשמה כמו בכל אחת מהשנים האחרונות בענף המסחר והשירותים, שוב בעיקר בזכות הדיבידנדים שחילקה בזק.

 

·                    26 מבין 28 החברות, שמניותיהן היו כלולות בסוף שנת 2013 במדד התל-דיב, חילקו דיבידנד בשנה זו. תשואת הדיבידנד של חברות המדד הסתכמה בכ-5.7%, לעומת תשואה של כ-7.1% בשנה הקודמת. שתי החברות שלא חילקו דיבידנד הינן פרטנר ופז נפט, שלא חילקה דיבידנד בשנים 2012 ו-2013 ובשל כך נגרעה מהמדד במרץ 2014. יש לציין כי בינואר 2014 חזרה פז נפט לחלק ושילמה דיבידנד בסך 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד של החברות במדד זה (5.7%) גבוהה יחסית לתשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-25 (2.7%) ושל חברות מדד ת"א-75 (3.3%).

מדד התל-דיב עלה בשנת 2013 בכ-30% - כפול מתשואת מדד ת"א-100 (כ-15%).

 

·                     16 חברות שמניותיהן הרכיבו את מדד ת"א-25 במחצית השנייה של שנת 2013 חילקו השנה כ-12.3 מיליארד שקל, לעומת 13 מחברות המדד אשתקד שחילקו כ-12.9 מיליארד שקל בשנת 2012 (ראה לוח 3). תשואת הדיבידנד של מניות המדד המשיכה לרדת מ-3.4%, 3.3% ו-3.1% בשנים 2010, 2011 ו-2012, בהתאמה, ל-2.7% בשנת 2013.

 

·                     מבין חברות מדד ת"א-25 שלא חילקו דיבידנד בשנת 2013 בולטת החברה לישראל, אשר חילקה בשנים 2012 ו-2011 סך של כ-450 מיליון שקל וכ-250 מיליון שקל, בהתאמה. זאת על רקע ההפסדים הגבוהים של רוב חברות הקבוצה ובראשן צים, קורוס (מיזם המכוניות), בטר פלייס שפעילותה הופסקה בשנת 2013 ובתי זיקוק. האחרונה, שלא חילקה דיבידנד מאז שנת 2010, אימצה אמנם מדיניות חלוקת דיבידנד בתחילת 2012, אך נאלצה לוותר על חלוקה בשל הפסדיה המתמשכים ובשל הסכמות עם הבנקים לחלק דיבידנד רק אם תעמוד ביחסים ובאמות פיננסיים שנקבעו ובאישורם.

 

לוח 2:  השוואה ענפית של חלוקת דיבידנד בשנים 2013-2012

(במיליוני ש"ח)

 

 

2012

2013

ענף

מספר חברות שחילקו

סכום דיבידנד

תשואת דיבידנד ענפית

מספר חברות בענף

מספר חברות שחילקו

משקל החברות המחלקות (לפי שווי שוק)

סכום דיבידנד

תשואת דיבידנד ענפית

בנקים

1

18

0.03%

10

5

57%

582

0.8%

ביטוח

3

644

3.8%

7

5

91%

1,253

6.1%

שרותים פיננסיים

6

139

6.1%

10

8

98%

488

17.1%

סה"כ ענף-על פיננסי

10

801

1.0%

27

18

66%

2,323

2.5%

ביומד

1

60

0.4%

57

0

0%

0

0%

טכנולוגיה

22

541

1.1%

79

25

66%

846

2.0%

סה"כ ענף-על הייטק

23

601

1.0%

136

25

40%

846

1.2%

מסחר ושירותים

33

4,706

9.7%

75

36

77%

4,367

9.2%

נדל"ן

32

2,027

3.4%

101

40

72%

2,219

3.2%

תעשיה

41

8,550

3.3%

73

47

97%

8,067

2.9%

השקעה ואחזקות

17

1,362

2.7%

72

11

40%

848

1.7%

חיפושי נפט וגז

0

0

---

21

0

---

0

---

סה"כ ענף-על ריאלי

123

16,645

3.6%

342

134

76%

15,502

3.2%

סה"כ בורסה

156

18,047

3.0%

505

177

71%

18,671

2.9%

לוח 3:  הדיבידנדים ששילמו חברות מדד ת"א-25

(במיליוני ש"ח)

 

שם החברה

סכום הדיבידנד

2012

תשואת דיבידנד

2012

סכום הדיבידנד

2013

תשואת דיבידנד

2013

טבע

3,479

2.5%

4,345

3.2%

בזק

3,071

22.2%

2,830

20.9%

כיל

3,942

7.2%

2,318

5.5%

דלק קבוצה

265

3.3%

530

4.6%

מגדל ביטוח

150

2.7%

400

6.3%

גזית גלוב

264

3.9%

298

3.6%

פועלים

0

---

277

1.2%

עזריאלי קבוצה

240

2.1%

265

2.2%

בינלאומי

0

---

200

3.7%

אלביט מערכות

195

3.5%

183

2.7%

שטראוס גרופ

140

3.0%

157

2.3%

אסם

150

2.3%

150

1.8%

פריגו

119

0.3%

121

0.3%

נייס

0

---

106

1.3%

סלקום

391

9.7%

85

1.8%

מזרחי טפחות

0

---

75

0.9%

חברה לישראל

450

2.5%

0

---

פרטנר

160

6.5%

0

---

לאומי

0

---

0

---

אופקו הלת'

0

---

0

---

אבנר יה"ש

0

---

0

---

דלק קידוחים יה"ש

0

---

0

---

ישראמקו יה"ש

0

---

0

---

דיסקונט

0

---

0

---

פז נפט

0

---

0

---

בז"ן

0

---

0

---

סה"כ ת"א-25

13,016

 

12,340

2.7%

מספר חברות שחילקו

14

 

16

 

 

סה"כ ת"א-75

2,628

 

3,772

3.3%

מספר חברות שחילקו

29

 

38

 

 

סה"כ ת"א-100

15,644

 

16,112

2.8%

מספר חברות שחילקו

43

 

54

 

 

 

·                     הנתונים בטבלה לשנים 2012 ו-2013 הינם לפי הרכב המדדים ב-14.12.2013.

·                     תשואת הדיבידנד הממוצעת עבור המדדים מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת וסוף שנה.

·                     תשואת הדיבידנד של כל חברה מחושבת לפי מחיר המניה במועד החלוקה.

·                     תשואות הדיבידנד של מדדי ת"א-25, ת"א-75 ות"א-100 לשנת 2012, לפי הרכבי המדדים בסוף 2012, הסתכמו ב-3.1% בכל אחד מהמדדים.

 

לוח 4: המחלקות הגדולות שמניותיהן כלולות במדד ת"א-75

(במיליוני ש"ח)

שם החברה

 ענף

סך דיבידנד 2013

תשואת דיבידנד

דלק רכב

מסחר ושרותים

447

13.2%

פניקס

ביטוח

325

10.6%

הראל השקעות

ביטוח

308

7.4%

מיטב דש

שרותים פיננסיים

268

54%

שופרסל

מסחר ושרותים

250

10.0%

שיכון ובינוי

נדל"ן ובינוי

170

5.2%

אמות

נדל"ן ובינוי

158

6.4%

מליסרון

נדל"ן ובינוי

150

4.3%

גב ים

נדל"ן ובינוי

150

10.1%

כלל עסקי ביטוח

ביטוח

120

3.7%

 

 

מתודולוגיה

הנתונים בסקירה זו החל משנת 2009 נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד, והם כוללים דיבידנדים אשר שולמו במהלך אותן שנים. לעומת זאת, הנתונים עד כולל שנת 2008 כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו במהלך כל שנה.

 

הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בסך כ-180 מיליון שקל, שחולקו ע"י חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך השנה.

בשנת 2013 לא חולקו דיבידנדים בעין.

 

תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.

תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.