הוסף למועדפים שלח ל-WhatsApp שלח לחבר
שתף את חבריך בפייסבוק בדף זה
שוק ההון >> הודעות בורסה >> סיכום שנת תשע"ג* בבורסה

סיכום שנת תשע"ג* בבורסה

 

‏28 אוגוסט, 2013

מאת נורית דרור

 

בשנת תשע"ג הסתכם המסחר בשוק המניות בישראל בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. בסיכום התקופה עלו מדדי ת"א-25 ות"א-100 בממוצע בכ-4%. מחזור המסחר הממוצע במניות נותר השנה ללא שינוי – כ-1.1 מיליארד שקל.

מאידך, מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב שהתאפיין אף הוא בעליות שערים, היו ערים והגיעו לשיא של כ-4.7 מיליארד שקל בממוצע ביוני 2013. 

 

השנה חלה עלייה בגיוסי ההון במניות לעומת התקופה המקבילה אשתקד: בוצעו ארבע הנפקות ראשוניות ושתי חברות דואליות חדשות נרשמו למסחר בתל-אביב. 

בנוסף, שמונה חברות חדשות, חמש מתוכן חברות הייטק, השלימו השנה את הכנסת עסקיהן לתוך חברות ללא כל פעילות עיסקית.

בשוק איגרות החוב נרשמו גיוסים ערים בדומה לשנה הקודמת.

 

בתחילת יולי הושק המסחר באופציות שבועיות על מדד ת"א- 25, ובאופציות הדולריות חלה עלייה בפעילות והמחזור היומי הגיע ביוני לשיא של 203 אלף אופציות.

 

שוק מוצרי המדדים המשיך להתפתח והונפקו 31 סדרות חדשות של תעודות סל. בלטו 12 תעודות סל על מדדי איגרות שהושקו ע"י הבורסה בשנתיים האחרונות: תל-בונד צמודות, תל-בונד צמודות יתר, ותל-בונד תשואות, ששווי החזקות הציבור בהן כיום כ-1.8 מיליארד שקל.

 

 

 

__________________________________

* שנת תשע"ג – 8/13-9/12,  שנת תשע"ב – 9/12-10/11.

 

שוק המניות

 

שנת תשע"ג הסתכמה בעליות שערים  במרבית מדדי המניות בבורסה בת"א.

 

מדדי ת"א-25 ות"א-100 עלו בממוצע בכ-4% בסיכום שנת תשע"ג, לאחר עלייה של
כ-5% בשנה שקדמה לה.

גם לחברות הקטנות יותר הייתה השנה עדנה ומדד ת"א יתר-50 עלה בכ-42% לאחר עלייה של כ-18% בשנה העברית הקודמת.

יצוין כי בעקבות היחלשות הדולר בכ-7% השנה, עלו מדדי ת"א-100 ות"א-25 בערכים דולריים בממוצע בכ-11% בתשע"ג, לאחר שנותרו ללא שינוי בסיכום השנה הקודמת.

השנה רשמו המדדים המובילים בבורסות המדינות המפותחות עליות שערים של כ-17%-4%.

מדדי בורסות בעולם

 

מדדי המניות בשנת תשע"ג:

 

תשע"ג

תשע"ב

ת"א תקשורת

42%

-44%

ת"א נדל"ן-15

40%

-8%

ת"א יתר-50

42%

18%

ת"א פיננסים

32%

-13%

ת"א בלוטק-50

-8%

34%

 

הגורמים החיוביים שהשפיעו על מגמת המסחר היו:

עליות שערים בנאסד"ק ובבורסות אחרות מובילות בעולם, וציפיות להמשך התאוששות ארה"ב מהמשבר הפיננסי;

נתונים מאקרו כלכליים מקומיים חיוביים, ביניהם עלייה בקצב צמיחת המשק ברבעון השני של 2013 לכ-5.1% (בערכים שנתיים), לאחר שנתיים רצופות של צמיחה בקצב של כ-3%-3.7% ברבעון; עליית המדד המשולב לבחינת מצב המשק בכ-0.2% בממוצע במחצית השנייה של השנה - עלייה המעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק ובקצב מהיר יותר יותר; אינפלציה של כ-2% בסיכום שנת תשע"ג - שיעור נמוך בהרבה מתקרת היעד שהציב בנק ישראל (3%), בעקבותיה הורדה הריבית במשק ברבע אחוז שלוש פעמים, לרמה של 1.25% בסוף שנת תשע"ג.

 

מאידך, הגורמים השליליים שהשפיעו על מגמת המסחר היו:

במישור הבינלאומי - משבר החוב במדינות אירופה, שהחל בתשע"א ונמשך גם השנה, עם הורדת דירוג אשראי למדינות באירופה ו"האביב הערבי" במדינות שכנות.

בארץ - החלשות הדולר בכ-9% מתחילת השנה חרף התחדשות רכישות הדולרים ע"י בנק ישראל, שיעור אבטלה גבוה במשק, עפ"י נתוני הלמ"ס, כ-6.8% בתשע"ג בדומה לשנה שקדמה לה; עלייה בגירעון הממשלתי הצפוי עפ"י האוצר לכ-4.65% מהתמ"ג בשנת 2013 לעומת כ-4.2% ב-2012 ותוכנית האוצר לקיצוץ בתקציב הממשלה והעלאת מיסים, שאושרה ע"י הכנסת.

 

תושבי חוץ הזרימו כ-700 מיליון דולר, נטו, בשלושת הרבעונים הראשונים של תשע"ג (נתונים לרבעון האחרון טרם פורסמו), לאחר שצמצמו את השקעותיהם בכ-600 מיליון דולר בסיכום השנה הקודמת (תשע"ב).

 

מחזור המסחר היומי במניותבורסה ומחוצה לה) הסתכם בתשע"ג בכ-1.1 מיליארד שקל – בדומה למחזור בשנה הקודמת. ביוני הוארכו שעות המסחר בשעה אחת על מנת לאפשר חפיפה עם המסחר בבורסות בארה"ב ולהגדיל את החפיפה עם המסחר בבורסות אירופה  ובכך להגדיל את מחזורי המסחר בתל-אביב.

 

השנה נרשמה עלייה חדה בהיקף ההנפקות וההקצאות הפרטיות של מניות בארץ שהגיע   ל-5 מיליארד שקל – לעומת כ-3 מיליארד שקל בשנת תשע"ב.

 

בחודשים האחרונים של שנת תשע"ג בוצעו ארבע הנפקות ראשוניות, בסך כ-320 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-204 מיליון שקל, גויסו בהצעת מכר ראשונה של מניות איי.די.איי ביטוח ע"י חברת האם "ישיר איי.די.איי". שלושת החברות הנוספות הן מנדלסון תשתיות, שאיגרות החוב שלה נסחרות זה מכבר בבורסה, והנפיקה לראשונה מניות לציבור בסך כ-75 מיליון שקל, חברת הביומד קדימהסטם וחברת הטכנולוגיה סומוטו, שהנפיקו מניות בסך   כ-20 מיליון שקל כל אחת.

בנוסף, שמונה חברות חדשות, מתוכן שלוש חברות ביומד ושתי חברות טכנולוגיה, השלימו השנה את הכנסת עסקיהן לתוך חברות ללא כל פעילות עיסקית.                                                                     

היקף ההנפקות לציבור הסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל – גבוה בכ-54% מהיקף ההנפקות בשנה הקודמת. כ-56% מהסכום גויס ע"י חברות הנדל"ן. בלטו בגודלן הנפקות לציבור שביצעו חברות הנדל"ן גזית גלוב (0.5 מיליארד שקל) אמות (כ-0.3 מיליארד שקל) והחברות אזורים אלוני חץ ואפריקה השקעות (כ-0.2 מיליארד שקל כל אחת).

 

בסיכום שנת תשע"ג, 85 חברות פרסמו תשקיפי מדף המהווים מסגרת לגיוס הון בשנתיים הקרובות.

 

חברת הביומד אופקו שמניותיה נסחרות בבורסת NYSE, ושווי השוק שלה כ-10.5 מיליארד שקל, ביצעה רישום כפול של מניותיהן בתל-אביב, לקראת מיזוגה עם חברת הביומד הדואלית "פרולור". מניותיה צפויות להצטרף בתחילת אוקטובר במסגרת "המסלול המהיר" למדדי ת"א-25 ות"א בלוטק-50.

גם באטם תקשורת, שמניותיה נסחרות ברשימה הראשית בבורסה של לונדון, ביצעה בשנה רישום כפול.

בנוסף, חברת הביומד קמהדע הנפיקה מניות לציבור בארה"ב בשווי של כ-218 מיליון שקל, רשמה את מניותיה למסחר בבורסת ה-NASDAQ והחלה לדווח לפי חוק הרישום הכפול.

 

מנגד, ריטליקס נמחקה מהמסחר בתל-אביב וגם ב-NASDAQ  בעקבות מיזוג בחברה בינ"ל ושלוש חברות -  בלופניקס, סימטרון ומלאנוקס מחקו את מניותיהן מהמסחר בת"א בלבד.

כיום נסחרות בת"א 33 חברות שביצעו רישום כפול ו-11 דואליות ותיקות שנסחרות בת"א ובארה"ב טרם החלת חוק הרישום הכפול. כמו כן, שש חברות נוספות, נסחרות בת"א וגם באירופה.

 

שוק איגרות החוב

 

המסחר בשוק איגרות החוב התאפיין בשנת תשע"ג ברובו בעליות שערים, כאשר איגרות החוב חברות צמודות המדד בלטו בעלייה של כ-12% לאחר שעלו בכ-4% בסיכום השנה הקודמת.

איגרות החוב הממשלתיות, לסוגיהן, עלו בכ-6% השנה, בדומה לשנת תשע"ב.

 

יצוין כי שערי איגרות החוב חברות צמודות המט"ח נותרו בתשע"ג ללא שינוי, חרף ירידה שנתית של כ-7% בשער בדולר ביחס לשקל, וזאת לאחר שבלטו בשנה הקודמת בעלייה של 12%.

 

בפברואר 2013 הושק מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמוד מדד בדירוג
(
BBB-) עד (A). המדד השלים עלייה של כ-5% מאז השקתו. במדד 62 אג"ח חברות צמודות מדד בריבית קבועה,  ושווי המדד כ-45 מיליארד שקל. ביוני הונפקו ארבע תעודות סל ראשונות על המדד, ששווי החזקות הציבור בהן מגיע לכ- 600  מיליון שקל.

 

בשוק איגרות החוב, נרשמה עלייה בפעילות והמחזור היומי  בורסה ומחוצה לה) שהסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל בתשע"ג היה גבוה בכ-10% מהמחזור היומי בשנה הקודמת. עיקר העלייה השנה חל באיגרות חוב ממשלתיות שהמחזור בהן הגיע לשיא של כ-4.7 מיליארד שקל ביוני 2013 ולכ-3.3 מיליארד שקל ביום בממוצע שנת תשע"ג, לעומת כ-3.0 מיליארד שקל בממוצע שנת תשע"ב.

 

גם באיגרות חוב חברות הגיע המחזור לשיא של כ-1.1 ביוני 2013. בסיכום שנת תשע"ג הסתכם המחזור באיגרות חוב אלה בכ-1 מיליארד שקל ביום, עלייה של כ-8% לעומת השנה הקודמת.

 

המחזור היומי במק"מבורסה ומחוצה לה)  הסתכם בכ-0.6 מיליארד שקל בתשע"ג נמוך בכ-10% לעומת המחזור בשנה הקודמת, וזאת בהמשך לירידה חדה יותר של
כ-45% בתשע"ב בהשפעת ירידת האטרקטיביות של השקעות באפיק זה בעקבות ביטול הפטור ממס על השקעות תושבי חוץ במק"מ החל בחודש יולי 2011.

 

גידול ניכר נרשם השנה בגיוס באמצעות אג"ח ממשלתי נטו (בניכוי פדיונות) לכ-32 מיליארד שקל בתשע"ג, לעומת כ-13.1 מיליארד שקל שגויסו בשנה הקודמת, וזאת כתוצאה מעלייה בגירעון התקציבי .

יצוין כי הנפקות הממשלה ברוטו בשוק האג"ח המקומי הצטמצמו לכ-67 מיליארד שקל ברוטו בשנת תשע"ג, לעומת כ-82 מיליארד שקל בשנה שעברה. בנוסף, גייסה הממשלה סכומים גבוהים של כ-2 וכ-1.5 מיליארד דולר בהנפקות אג"ח בארה"ב בשנתיים האחרונות, בהתאמה.

 

היקף גיוס הכספים ע"י הסקטור העסקי באמצעות הנפקות והקצאות של איגרות חוב הסתכם בכ-32.5 מיליארד שקל בתשע"ג, בדומה לשנה הקודמת (הסכום בתשע"ב אינו כולל הנפקה והקצאה של איגרות חוב "חשמל" מגובות בערבות מדינה, בשווי 6 מיליארד שקל ובתשע"ג אינו כולל הקצאה פרטית של אג"ח אלה בסך כ-1 מיליארד שקל ).

 

המאפיינים העיקריים לגיוסים בשוק איגרות החוב השנה, הינם:

·         השנה בוצעו שלוש הנפקות ענק: מזרחי טפחות (1.5 מיליארד שקל) תעשייה אוירית (1.2 מיליארד שקל) וגזית גלוב (1 מיליארד שקל).  

·         חברות הנדל"ן בלטו השנה עם גיוס בסך כ-11.8 מיליארד שקל, סכום המהווה     כ-35% מגיוס ההון, לעומת כ-25% בשנה הקודמת.

·         הבנקים שבלטו אשתקד עם גיוסים בהיקף של כ-13 מיליארד שקל, כ-40% מהסכום שגייס הסקטור העסקי, גייסו בתשע"ג כ-3 מיליארד שקל בלבד המהווים כ-9% מסך הגיוסים בשוק האג"ח.

·         בתשע"ג בדומה לשנה הקודמת גייסו החברות באמצעות אג"ח צמודות מדד לציבור סכום כולל של כ-19 מיליארד שקל המהווה כ-80% מהסכומים שגויסו השנה.

·         כ-4.7 מיליארד שקל גויסו השנה באמצעות הנפקות לציבור של אג"ח לא צמודות, כאשר מרבית הסכום, כ-77%, גויסו באמצעות אג"ח בריבית קבועה לעומת כ-95% בשנה הקודמת.

·         כ-45% מהסכום שגויס השנה בהנפקות אג"ח לציבור, גויס באמצעות סדרות חדשות, לעומת כ-33% (- ללא "חשמל") בשנה שקדמה לה. זו פעם ראשונה מאז 2010 שנרשמה עלייה בחלקן של הסדרות החדשות ונובעת, בין היתר, מהרחבת היישום של המלצות ועדת חודק גם על הרחבת סדרות קיימות, החל מתחילת שנת 2013.  

·         כ-85% מהסכום שגויס בתשע"ג בהנפקות לציבור של סדרות אג"ח (חדשות וקיימות)בוצע באמצעות אג"ח בעלות דירוג גבוה (-A ומעלה), לעומת כ-95% בשנה הקודמת.

 

מוצרי מדדים

שוק מוצרי המדדים המשיך להתפתח והשנה הונפקו 31 תעודות סל חדשות.

בין הסדרות, הונפקו לראשונה, ארבע תעודות סל על מדד איגרות החוב תל-בונד תשואות שהושק בפברואר 2013 (ששווי החזקות הציבור בהן כיום כ-600 מיליון שקל), וכן חמש סדרות של תעודות סל על מדד תל-בונד צמודות-יתר ושלוש סדרות של תעודות סל על מדד תל-בונד צמודות שהושקו במאי 2012 (ששווי החזקות הציבור בהן כיום כ-980 וכ- 220 מיליון שקל, בהתאמה).

 

כיום נסחרות 462 סדרות של תעודות סל - 277 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-185 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות. בנוסף נסחרות בבורסה 28 סדרות של תעודות מטבע (תעודות פיקדון).

 

שווי החזקות הציבור בתעודות סל עלה והגיע לשיא של כ-95.4 מיליארד שקל בסוף יולי 2013-  עלייה של כ-30 מיליארד שקל מתחילת תשע"ג.

עיקר העלייה -  כ-22 מיליארד שקל - נבע מרכישות הציבור והיתר מעלייה במחירי נכסי הבסיס. בסיכום מתחילת השנה הציבור הגדיל את החזקותיו בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים ועל מדדי מניות בינלאומיים בכ-5.5 וכ-7 מיליארד שקל, בהתאמה. כמו כן, הציבור הגדיל את החזקותיו בתעודות מטבע בכ-8.5 מיליארד שקל ובתעודות סל על מדדי אג"ח ומדדי סחורות בהיקף של כ-1 מיליארד שקל.

 

מחזור  המסחר  היומי  בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-22% ממחזור המסחר במניות בתשע"ג, לעומת כ-20% בשנה שקדמה לה.

 

שוק הנגזרים

המסחר באופציות על מדד ת"א-25, בשונה מהמסחר במניות, התאפיין בירידה בפעילות. בתשע"ג נסחרו בממוצע כ-200 אלף אופציות ביום – מחזור נמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע  בשנת תשע"ב.

ברבעון האחרון של תשע"ג, ב-3 ביולי, הושק המסחר באופציות שבועיות וחוזים עתידיים שבועיים על מדד ת"א-25 ונסחרו בממוצע יומי כ-12 אלף אופציות שבועיות.

 

באופציות הדולריות נרשמה פעילות ערה שהגיעה לשיא בחודשים מאי-יוני 2013 בהם נסחרו כ-52 אלף יחידות ביום - מחזור הגבוה בכ-40% לעומת המחזור הממוצע ביתר חודשי המסחר בתשע"ג ובממוצע שנת תשע"ב. ב-20 ביוני 2013 נרשם מחזור שיא, באופציות הדולריות, בהיקף של 203 אלף יחידות.

בסיכום שנת תשע"ג נסחרו כ-41 אלף יחידות ביום -  מחזור גבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנת תשע"ב.

 

 

 

מחזור מסחר יומי

 

 

מחזור מסחר יומי בנגזרים

 

גיוס הון במניות

 

גיוס הון באגרות חוב חברות


 

 


תשע"ג לעומת תשע"ב - נתונים עיקריים

 

תשע"ב

תשע"ג

תשע"ג לעומת

 

10/11-9/12

9/12-8/13

תשע"ב

1. ערך שוק (מיליארדי ש"ח)

 

 

 

    א. מניות והמירים (ללא מוצרי מדדים)

595

623

5%

    ב. איגרות חוב ממשלתיות

432

481

11%

        איגרות חוב חברות (ללא מוצרי מדדים)

296

317

7%

2. מחזור יומי (מיליוני ש"ח)(1)

 

 

 

    א. מניות והמירים (כולל מוצרי מדדים)

1,137

1,110

-2%

    ב. איגרות חוב ממשלתיות

3,057

3,344

9%

        איגרות חוב חברות (כולל מוצרי מדדים)

957

1,032

8%

    ג. מלווה קצר מועד

710

642

-10%

    ד. נגזרים  (באלפי יחידות)

 

 

 

       אופציות על מדד ת"א-25

267

201

-25%

       אופציות על מט"ח

37

41

12%

3. גיוס הון (מיליוני ש"ח)

 

 

 

    א. מניות והמירים - בארץ(2)

3,057

5,052

65%

        מזה: הנפקות לציבור

2,316

3,567

54%

               מספר הנפקות של חברות חדשות

1

4

300%

               סכום שגוייס ע"י חברות חדשות

120

320

167%

    ב. איגרות חוב חברות(2)

37,304

33,510

-10%

        מזה: הנפקות לציבור של אג"ח חברות

24,802

23,673

-5%

               מספר הנפקות של חברות חדשות

0

1

 

               סכום שגוייס ע"י חברות חדשות

0

342

 

        מזה: אג"ח למוסדיים

4,737

3,135

-34%

    ג. איגרות חוב ממשלתיות (ברוטו)

81,982

67,057

-18%

4. שינוי במדדי מניות

 

 

 

    א. ת"א-25

5%

2%

 

    ב. ת"א-100

4%

5%

 

    ג. ת"א יתר 50

18%

42%

 

    ד. ת"א בלוטק-50

34%

-8%

 

    ה. ת"א נדל"ן-15

-8%

40%

 

    ו.  ת"א פיננסים

-13%

32%

 

    ז. ת"א תקשורת

-44%

42%

 

5. שינוי במדדי איגרות חוב

 

 

 

    א. אג"ח חברות - צמודות מדד

4%

12%

 

    ב. אג"ח חברות - צמודות מט"ח

12%

0%

 

    ג. אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד

6%

5%

 

    ד. אג"ח ממשלתיות - לא צמודות "שחר"

6%

6%

 

6. שינוי במדד המחירים ובדולר

 

 

 

    א. מדד מחירים לצרכן

1.9%

1.1%

 

    ב. דולר

5.6%

-6.7%

 

7. מספר חברות (3)

 

 

 

    א. מניות

547

519

 

    ב. איגרות חוב

111

105

 

 

(1) בבורסה ומחוץ לבורסה.

     

 

 

(2) ללא הקצאות פרטיות לחברות בנות. כולל מימוש אופציות.

    הנתונים בתשע"ב כוללים אג"ח חברת החשמל בערבות מדינה - 2.9 מיליארד שקל הנפקה ו-1.5 מיליארד שקל

    הקצאה פרטית ו-1.5 מיליארד שקל רצף מוסדיים.

    הנתונים בתשע"ג כוללים אג"ח חברת החשמל בערבות מדינה – 1 מיליארד שקל הקצאה פרטית.

   

 

 

(3) בסוף התקופה. לא כולל מנפיקות תעודות-סל ומכשירים פיננסים.

     

 

               

 

 

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

צור קשר

מלאו פרטיכם ונציגינו ישוב אליכם בהקדם. צור קשר – 072-3340726

הנני מסכים לקבל פרסומים וסקירות לפי חוק התקשורת >>

ניווט בקטגוריה זו

סוחר בוול סטריט ? משלם יותר מסנט למניה ? בוא לגלות את המבצעים החמים שלנו

הרשמה לניוזלטר

חדש באתר

 

כל הזכויות שמורות © 2010 לחברת בסט-טריידר Best Trader  | כתובת לדואר: ת.ד 5864 הרצליה | 072-3340747 | מפת אתרתנאי שימוש | אזהרה |  תקנון דיוור | החלפת קישורים

Best Trader בגוגל +

הנני מאשר ומסכים כי הפרטים הנ"ל ישמשו את חברת Best Trader לצורך שליחת ו/או העברת מידע בדואר אלקטרוני על קורסים, אירועים ופעילויות שמתקיימות על ידי חברת Best Trader, וכי בכל עת אוכל לבטל את הסכמתי זו ע"י שליחת הודעה.